Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Học Kì 2 Có Đáp Án, Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Học Kì Ii (P5)

-
Câu hỏi lịch sử 11 trắc nghiệm theo từng bài, từng chương, từng chuyên đề đủ học kì 1, 2 bao gồm đáp án và lời giải cụ thể cho ngân hàng câu hỏi
CHƯƠNG 4: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 – 1941)

PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

Chương I. Những nước châu Á, Châu Phi và khu vực Mỹ Latinh (thế kỉ XIX – đầu nạm kỉ XX)

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 11, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ xử lý các vấn đề: những nước châu Á, châu Phi, Mĩ Latinh đổi thay thuộc địa và phụ thuộc các nước Âu, Mĩ; các nước tư bản chuyển sang trọng đế quốc công ty nghĩa.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 11 học kì 2 có đáp án

Chương II. Chiến tranh thế giới đầu tiên (1914 – 1918)

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 11, thường lộ diện trong những đề thi, chương này sẽ xử lý các vấn đề: Nguyên nhân, diễn biến, hiệu quả chiến tranh nạm giới thứ nhất (1914-1918)

Chương III. Hầu như thành tựu văn hoá thời cận đại

Đây là nội dung đặc biệt quan trọng trong chương trình lớp 11, thường mở ra trong những đề thi, chương này sẽ xử lý các vấn đề: sự cải cách và phát triển của khoa học-kĩ thuật, các thành tựu văn hóa, nghệ thuật.

PHẦN hai – LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (phần từ thời điểm năm 1917 cho năm 1945)

Chương I. Phương pháp mạng tháng Mười Nga năm 1917 cùng công cuộc kiến thiết chủ nghĩa buôn bản hội nghỉ ngơi Liên Xô (1921 – 1941)

Đây là nội dung đặc trưng trong chương trình lớp 11, thường mở ra trong những đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: phương pháp mạng tháng Mười Nga 1917; Công cuộc kiến thiết CNXH ngơi nghỉ Liên Xô 1921-1941.

Chương II. Những nước tư phiên bản chủ nghĩa giữa hai trận chiến tranh nhân loại (1918 – 1939)

Đây là nội dung quan trọng đặc biệt trong công tác lớp 11, thường xuất hiện thêm trong những đề thi, chương này sẽ xử lý các vấn đề: khủng hoảng kinh tế 1929-1939; nhà nghĩa vạc xít lên cố gắng quyền ở một trong những quốc gia.

Chương III. Những nước á lục giữa hai trận đánh tranh thế giới (1918 – 1939)

Đây là nội dung đặc biệt quan trọng trong lịch trình lớp 11, thường mở ra trong các đề thi, chương này sẽ xử lý các vấn đề: phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Á (1919-1939); Sự thành lập của Đảng cộng sản ở Trung Quốc, Ấn Độ và một số nước Đông nam giới Á

Chương IV. Chiến tranh thế giới thứ nhì (1939 – 1945)

Đây là nội dung đặc biệt trong lịch trình lớp 11, thường mở ra trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: lý do diễn biến, kết cục và hậu quả của trận đánh tranh thế giới thứ hai.

PHẦN tía – LỊCH SỬ VIỆT phái nam (1858 – 1918)

Chương I. Vn từ năm 1858 đến cuối núm kỉ XIX

Đây là nội dung quan trọng đặc biệt trong chương trình lớp 11, thường lộ diện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết và xử lý các vấn đề: sự thôn tính của nhà nghĩa thực dân Pháp, ách thống trị, tách bóc lột tàn bạo của chúng ở Việt Nam; cách biểu hiện triều đình Huế và phong trào kháng Pháp của quần chúng. # ta một trong những năm 1858-1884; trào lưu Cần Vương cùng cuộc khởi nghĩa dân cày Yên nắm (cuối thế kỉ XIX- đầu thay kỉ XX)

Chương II. Nước ta từ đầu nạm kỉ xx mang đến hết chiến tranh thế giới đầu tiên (1918)

Đây là nội dung đặc biệt trong công tác lớp 11, thường xuất hiện thêm trong những đề thi, chương này sẽ giải quyết và xử lý các vấn đề: cuộc khai thác thuộc địa lần trước tiên của thực dân Pháp, phong trào vận hễ giải phóng dân tộc trước cuộc chiến tranh thế giới trước tiên (1914); phong trào dân tộc một trong những năm 1914-1918.

... Trận chiến tranh giới lần thứ dứt vào thời gian nào? A 11 / 10 /19 18 B 10 /11 / 19 18 C 11 / 11 /19 18 D 01 /11 / 19 18 33 Cuộc cách tân Duy Tân Minh trị tiến hành nghành nghề nào? A bao gồm trị, tởm tế, qn ... Vµo thêi gian nµo: A Th¸ng 9 /19 18 B Th¸ng 10 /19 18 C Th¸ng 11 / 19 18 D Th¸ng 12 /19 18 L«m«n«xèp lµ nhµ b¸c häc nỉi tiÕng thc qc gia nµo? 11 8 A Nga B Anh Ph¸p C D §øc 11 9 Liên bang cộng hoà xã hội ... D Buộc giới cố gắng quyền Nhật bạn dạng phải thi hành nhiều cải tân dân công ty ĐỀ KIỂM TRA MINH HỌA 10 11 12 13 15 16 17 18 19 trăng tròn 21 22 23 24 25 26 27 14 I PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) Châu Phi khơng thuộc...
*

*

... Đà d/ Năm 218 TCN e/ Năm 11 1 TCN (1) không ngừng mở rộng bờ cõi ; (2) Âu Việt; (3) Thục Phán; (4) Hiệu úy Đồ Thư III Hãy ghép kiện lịch sử cột A với thời hạn cột B đến (1 điểm) 1d, 2c, 3b, 4a Câu 49 : Hồn ... Chăn ni D/ thuyền Câu 45: chính quyền địa phương bên nước Văn Lang: A/ thơn, B/ chiềng, chạ C/ thơn, ấp D/ huyện, thôn Câu 47: cả nước Văn Lang phân chia làm: A/ 14 B/ 15 C/ 13 D/ 12 Câu 46: Vua bên nước ... Khiếu nại lịch sử cột A với thời hạn cột B cho (1 điểm) Cột A Cột B nhà Tần tiến công xuống phương nam giới a/ Năm 17 9 TCN Qn Tần thoái lui khỏi nước ta b/ Năm 207 TCN Thục Phán tự xưng An Dương vương c/ Năm 214 ...

Xem thêm: Top 100 lắc chân bạc cho bé trai sơ sinh đầy tháng, lắc chân em bé trai giá tốt t05/2023


*

*

*

... để triển khai phút ) ?
Khởi nghĩa Hoàng Công chất diễn vào thời hạn nào? a 173 9- 179 6 b 179 3- 179 6 c 173 9- 179 3 d 173 9- 176 9 Đáp án: d Câu 24 : (Hiểu kỹ năng và kiến thức đến tuần 26 , thời gian đủ để gia công 10 phút) ?
Sự ... Nghĩa Tây Sơn vào thời điểm năm nào? a 177 1 b 177 7 c 177 5 d 178 0 Đáp án: a Câu 26 : (Vận dụng, kiến thức và kỹ năng đến tuần 26 , thời gian đủ để làm 10 phút) ? vày khởi nghĩa Tây sơn từ đầu đông đảo giai cấp, tầng lớp ... Thời Lê sơ, ông soạn sử nào? a Đại Việt sử kí b Đại việt sử kí toàn thư c sử kí tục biên d Khâm định việt sử thông giám cương mục Đáp án: b Câu 13: ( Hiểu, kiến thức và kỹ năng đến tuần 22 , thời gian...
... Nơi - Sử học: + Thời Tần – Hán, Sử học tập trở thành nghành nghề khoa học độc lập: tư Mã Thiên cùng với Sử kí, Hán thư Ban cầm Thời Đường thành lập quan biên soạn gọi Sử tiệm + Đến thời Minh – Thanh, sử học ... đơn vị Tần thống trung quốc vào khoảng thời gian nào? A khoảng chừng năm 122 TCN B khoảng chừng năm 21 2 TCN C khoảng tầm năm 22 1 TCN D khoảng tầm năm 21 5 TCN Câu 14 Vào khoảng thời gian cư dân Địa Trung Hải bước đầu ... đê-li vương triều Mô-gôn? (3 điểm) ĐÁP ÁN I – PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Câu chọn A C B D A C D B A 10 B 11 D 12 C 13 C 14 A 15 D 16 B II – PHẦN TỰ LUẬN ( điểm) Câu 1: nhắc nhở trả...
... đa bội lệch c/ thể dò bội d/ thể cha NST số 21 95 loại cải củ bao gồm NST (2n) = 18R loài cải bắp tất cả NST (2n) = 18B Thể tuy vậy nhò bội nhị loài a/ dò tứ bội b/ đa bội chẵn c/ dò đa bội d/ thể đa bội ... D Chế Mân □ A Phù phái nam □ C Champa □ B Chân Lạp □ D vớ câu □ A tây-nam cỗ □ C nam Trung bộ □ B Bắc cỗ Bắc Trung bộ □ D phái nam Trung cỗ tây nam bộ □ A Văn Lang □ C Champa □ B Phù nam giới □ D Xiêm La 212 ... Dân binh só □ D Câu A B 255 Vua Lê Thánh Tôn vứt chức vụ cao cấp nào? □ A tướng mạo quốc, đại tổng quản, đại hành khiển □ B Ngự sử đài, quá tướng, huyết độ sứ □ C Thượng thư, quốc sư, đại hành khiển...
... ơng Đảng thức đợc bầu họp báo hội nghị lần đồ vật (10/1930) gồm đại biểu A) có 05 đại biểu B) gồm 06 đại biểu C) tất cả 07 đại biểu D) tất cả 09 đại biểu Đáp án C Câu 79 ấn Độ tuyên bố tự do vào thời hạn nào? A) ... Thảo D) Câu A B Đáp án -C Câu 72 trong niên đại sau đây, niên đại đính thêm với Luận cơng trị bè bạn Trần Phú soạn thảo A) mon 10 1930 B) tháng - 1930 C) tháng 1930 D) mon 1930 Đáp án A Câu 73 ... Xô, A) Ngời dự đại hội Nông dân thế giới B) Ngời dự đại hội lần đồ vật V quốc tế cộng sản C) Ngời dự đại hội quốc tế thanh nữ D) Ngời dự đại hội thế giới VII nước ngoài cộng sản Đáp án B Câu 51 Tác dụng...
... 116 câu hỏi Trắc Nghiệm môn định kỳ Sử – nhắc nhở cho học sinh 12 thi tốt Nghiệp bộ Đề 001 116 câu hỏi Trắc Nghiệm môn lịch Sử – gợi ý cho học sinh 12 thi giỏi Nghiệp bộ Đề 001 Đáp án 01 ... câu hỏi Trắc Nghiệm môn kế hoạch Sử – nhắc nhở cho học tập sinh 12 thi tốt Nghiệp bộ Đề 001 23 50 77 24 51 78 25 52 79 26 53 80 27 54 81 116 câu hỏi Trắc Nghiệm môn lịch Sử – lưu ý cho học sinh 12 thi giỏi ... 79 26 53 80 27 54 81 116 câu hỏi Trắc Nghiệm môn định kỳ Sử – gợi ý cho học sinh 12 thi xuất sắc Nghiệp cỗ Đề 001 ...
... đổi tên là: □ A Phù nam giới □ C Champa □ B Chân Lạp □ D vớ câu □ A tây-nam cỗ □ C nam Trung cỗ □ B Bắc cỗ Bắc Trung bộ □ D nam Trung cỗ tây nam bộ □ A Văn Lang □ C Champa □ B Phù phái nam □ D Xiêm La □ ... Dân quân só □ D Câu A B 255 Vua Lê Thánh Tôn bỏ chức vụ cao cung cấp nào? □ A tướng quốc, đại tổng quản, đại hành khiển □ B Ngự sử đài, quá tướng, tiết độ sứ □ C Thượng thư, quốc sư, đại hành khiển ... Phục dòch cho lãnh chúa □ C không quyền rời khỏi lãnh đại □ D vớ câu 151.Đời sống nông nô thì: □ A dễ chòu bầy tớ □ C Câu a b □ B vui tươi tá điền □ D Câu a b sai 152.Những tiến nghệ thuật nông nghiệp...
... Nguyễn Quyền D Cả a, b, c Đáp án b Câu 111 tín đồ nhân dân phong Bình Tây đại thống chế là: A Trương Quyền B Nguyễn Trung Trực C Trương Định D Cả a, b, c Đáp án c Câu 112 fan xem tiên phong phe chủ ... án A Câu 86 V.I.Lê-nin tuyên bố ra đời quyền Xô viết vào ngày: A) ngày tháng 10 năm 1917 B) ngày tháng 11 năm 1917 C) Ngày 17 mon 10 năm 1917 D) Ngày 17 tháng 11 năm 1917 Đáp án B Câu 87 ... Cuộc chiến tranh C ở trong địa có vị trí địa lí thuận lời cho việc giao lưu bán buôn D Câu A B giải đáp D Câu 147 Sự khiếu nại định kỳ sử chứng minh Anh thức công nhận tự do 13 thuộc địa Bắc Mĩ là: A Kí kết hoà ước...
từ bỏ khóa: câu hỏi trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 11 học tập kì 1câu hỏi trắc nghiệm lịch sử hào hùng 9 học tập kì 2câu hỏi ôn tập lịch sử dân tộc 11 học tập kì 2trắc nghiệm lịch sử 11 học kì 2câu hỏi trắc nghiệm technology 11 học kì 2câu hỏi trắc nghiệm ngữ văn 11 học tập kì 2cau hoi trac nghiem tháng van 11 hoc ki 2cau hoi trac nghiem vat ly 11 hoc ki 2câu hỏi trắc nghiệm lịch sử dân tộc 11ngân hàng thắc mắc trắc nghiệm lịch sử hào hùng 11câu hỏi trắc nghiệm lịch sử dân tộc 11 bài xích 19cau hoi trac nghiem lich su cac hoc thuyet tởm tetrắc nghiệm lịch sử dân tộc 11 học tập kì 1câu hỏi ôn tập lịch sử vẻ vang 9 học tập kì 2trắc nghiệm lịch sử 10 học tập kì 2chuyên đề điện xoay chiều theo dạng
Nghiên cứu vớt sự hiện ra lớp bảo đảm an toàn và kỹ năng chống ăn mòn của thép bền tiết trời trong đk khí hậu nhiệt đới việt nam
Nghiên cứu tổ chức triển khai pha chế, tiến công giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong đk dã ngoại
Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi demo THPTQG 2019 toán thpt chuyên thái bình lần 2 gồm lời giải
Giáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành phát hiện nay diệp lục cùng carôtenôit
ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý vận động học tập của học sinh theo phía phát triển khả năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh giấc quảng ninh
Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hương
Thiết kế và sản xuất mô hình vươn lên là tần (inverter) mang lại máy điều hòa không khí
Tổ chức và buổi giao lưu của Phòng tư pháp từ thực tế tỉnh Phú thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm cạnh bên việc giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tù hãm và đề nghị khởi tố theo luật pháp tố tụng hình sự vn từ trong thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank trụ sở huyện Phù Yên, tỉnh sơn La (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui ro
Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự so với người bên dưới 18 tuổi tội lỗi trong quy định hình sự nước ta (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp sống thực vật
Giáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành phát hiện nay hô hấp nghỉ ngơi thực vật
Đổi mới làm chủ tài chủ yếu trong chuyển động khoa học xã hội trường hòa hợp viện hàn lâm kỹ thuật xã hội việt nam
MÔN TRUYỀN THÔNG kinh doanh TÍCH HỢP
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề bài liệu bắt đầu đăng đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong ngày lễ tết đặc điểm chung cùng vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài xích tập đồ gia dụng lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài xích tập đồ vật lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ bắt buộc giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài xích ca ngắn đi trên bãi cát sự cải tiến và phát triển của trường đoản cú vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài xích tập phần trăm thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem đần độn van lop 8 phân tích bài xích thơ trường đoản cú tình 2