Tiết lộ ý nghĩa từng câu trong chú đại bi có tác dụng gì: ý nghĩa của chú đại bi

-
(PLVN) - đạo giáo nhà Phật đến rằng
Chú Đại Bi sẽ linh ứng giúp cứu giúp khổ cứu vãn nạn, nhỏ người không trở nên ma quỷ, kẻ ác hãm hại; đảm bảo an toàn con người trước những trở ngại mà con người phải tranh đấu gánh vác.

Bạn đang xem: Ý nghĩa từng câu trong chú đại bi


Chú Đại Bi được đúc rút từ tởm Đại Bi trung ương Đà La Ni của Phật Quán thế Âm, call tắt là Chú Đại Bi. Chú Đại Bi có thảy là 84 câu, 415 chữ.

Trong tất cả kinh khủng và Mật Chú của Phật giáo đều chia thành hai phần: Phần hiển (Phần Kinh) cùng Phần mật (phần câu Chú).

Phần hiển: Là hiển bày ra ý nghĩa và chân lý trong Kinh nhằm hành trả tụng niệm, hoặc nghiên cứu và phân tích theo đó vận dụng tu tập, thì call là: “Tụng ghê minh Phật bỏ ra lý”, để hiểu biết công năng của câu kinh và câu chú điện thoại tư vấn là phần hiển.

Ví dụ: Phần hiển: Chú Đại Bi “Thiên thủ thiên nhãn vô ngại ngùng đại bi” câu gớm này là phần hiển giải thích công năng và diệu dụng của 84 câu Chú nghỉ ngơi sau, để giúp hành đưa hiểu nhưng mà hành trì mang đến đúng mới gồm hiệu nghiệm.

Còn phần mật của chú ý Đại Bi là phần “câu Chú” từ bỏ câu chú “tâm đà la ni cho tới câu 84. Ta bà ha” phần câu Chú là phần ẩn nghĩa chỉ với phạn ngữ chỉ có chư Phật mới hiểu rõ sâu xa còn hàng phàm phu thiếu hiểu biết nhiều ý nghĩa, chỉ biết công suất và tiện ích để hành trì.

Nếu chúng sanh nào, vào một ngày đêm tụng năm trở nên chú, sẽ bài trừ được tội nặng trĩu trong trăm nghìn muôn ức kiếp sinh tử.

Nếu chúng sanh như thế nào xâm tổn tài vật, thức nhà hàng siêu thị của thường xuyên trụ sẽ sở hữu tội vô cùng nặng, bởi nghiệp ác chống che, trả sử ngàn đức Phật thành lập và hoạt động cũng ko được sám hối, dù có sám ăn năn cũng ko trừ diệt. Nếu đã phạm tội ấy, cần phải đối 10 phương đạo sư sám hối, mới rất có thể tiêu trừ. Nay vị tụng trì chú Đại Bi tức thời được trừ diệt. Vì sao thế? vày khi tụng chú Đại Bi vai trung phong đà ra ni, 10 phương đạo sư các đến vì làm triệu chứng minh, nên toàn bộ tội chướng thảy đầy đủ tiêu diệt.

Chúng sanh làm sao tụng chú này, toàn bộ tội xe loan ngũ nghịch, báng pháp, phá người, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, làm dơ bẩn phạm hạnh, bao nhiêu tội thâm nho nặng như thế đều được tiêu hết, duy trừ một việc: kẻ tụng đối với chú còn sanh lòng nghi. Nếu có sanh vai trung phong ấy, thì tội nhỏ dại nghiệp nhẹ cũng ko được tiêu, huống chi tội nặng?

Hàng trời, người nào hay thọ trì chổ chính giữa chú này như tắm gội trong sông, hồ, đại dương cả, nếu mọi chúng sinh ở trong đó được nước vệ sinh gội của người này bám dính thân thì bao nhiêu nghiệp nặng tội tình thảy đa số tiêu diệt, lập tức được khôn cùng sinh về tha phương Tịnh Độ, hóa sanh chỗ hoa sen, không thể thọ thân thai, noãn, phải chăng nữa. Các chúng sanh ấy chỉ dựa vào chút tác động mà còn được như thế, huống bỏ ra là chính tín đồ trì tụng?

Và, như người tụng chú đi nơi đường, tất cả ngọn gió thổi qua mình, nếu đều chúng sanh sinh hoạt sau được ngọn gió của kẻ ấy lướt qua áo quần thì toàn bộ nghiệp ác, chướng nặng trĩu thảy rất nhiều tiêu diệt, không còn đọa vào tam đồ, hay sanh ngơi nghỉ trước chư Phật, đến nên, phải ghi nhận quả báo phước đức của tín đồ trì tụng chú thật thiết yếu nghĩ bàn!

Lại nữa, fan trì tụng đà ra ni này, khi thốt ra tiếng nói chi, hoặc thiện hoặc ác, toàn bộ thiên ma ngoại đạo, thiên, long, quỷ thần phần nhiều nghe thành giờ pháp music tịnh, đối với người ấy khởi lòng cung kính, tôn trọng như Phật.

Người nào trì tụng đà ra ni này cần phải biết người ấy chính là tạng Phật thân, bởi 99 ức hằng hà sa chư Phật những yêu quý. Nên tìm hiểu người ấy đó là tạng quang quẻ minh, vì ánh sáng của tất cả Như Lai rất nhiều chiếu đến nơi mình. Nên biết người ấy chính là tạng trường đoản cú bi, vì thường dùng đà ra ni cứu độ bọn chúng sanh. Nên tìm hiểu người ấy chính là tạng diệu pháp, vì nhiếp hết toàn bộ các môn những môn đà ra ni. Cần hiểu rõ người ấy chính là tạng thiền định vì trăm nghìn tam muội thảy các hiện tiền. Nên biết người ấy chính là tạng hỏng không, vì hằng cần sử dụng không huệ quán ngay cạnh chúng sanh. Cần hiểu rõ người ấy chính là tạng vô úy vị thiên, long, thiện thần thường xuyên theo hộ trì. Cần hiểu rõ người ấy chính là tạng diệu ngữ do tiếng đà ra ni trong mồm tuôn ra bất tuyệt. Nên tìm hiểu người ấy chính là tạng hay trụ vì tam tai, ác kiếp tất yêu làm hại. Nên tìm hiểu người ấy chính là tạng giải thoát vị thiên ma nước ngoài đạo quan yếu bức hại. Cần phải biết người ấy chính là tạng dược vương vì hay được dùng đà ra ni trị bịnh chúng sanh.Nên biết bạn ấy đó là tạng thần thông do được từ tại đi dạo nơi 10 phương cõi Phật. Công đức bạn ấy khen ngợi chẳng thể cùng.

Nhất chổ chính giữa trì tụng Chú Đại Bi hàng ngày giúp cứu khổ cứu giúp nạn, đảm bảo an toàn chúng ta trước những trở ngại mà con bạn phải chiến đấu trong cuộc sống.


Ý NGHĨA CỦA TỪNG CÂU TRONG kinh CHÚ ĐẠI BI.

1. Nam mô hắc ra đát mãng cầu đá ra dạ domain authority – nhỏ xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, mạng vào chư Phật, quy y Tam Bảo khắp mười phương.

2. Nam mô a rị domain authority – con xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, mạng vào các bậc thánh giả, rời xa các ác pháp chưa thiện.

3. Bà lô yết đế thước bát ra da – bồ Tát Quan thế Âm ánh sáng soi rọi, tỏa chiếu muôn nơi, thấu xuyên suốt nỗi gian khổ của bọn chúng sinh nhằm kịp thời cứu giúp nhân độ thế.

4. Người yêu đề tát đỏa bà da – người thương Tát với binh tướng mạo cõi trời tới tương hỗ chúng sinh thoát ra khỏi kiếp khổ nạn, giác tỉnh giải thoát bọn chúng sinh khỏi u minh.

5. Ma ha tát đỏa bà ha – nhỏ xin hành lễ trước những vị bồ Tát đã trẻ trung và tràn trề sức khỏe tự giác ngộ, trường đoản cú giải thoát bao gồm mình và giúp đỡ chúng sinh đi theo tuyến phố giải thoát.

6. Ma ha ca lô ni ca da – con xin cúi phía đầu hành lễ, hướng trung ương đọc Chú Đại Bivới lòng thành kính.

7. Án – thần chú tổng vừa lòng mười pháp môn vi diệu, quy phục toàn bộ ma quỷ thần khiến Chú Đại Bi phát huy được sức khỏe giáo hóa cùng với muôn loài.

8. Tát bàn ra phạt duệ - trường đoản cú Tại nắm Tôn, câu chú tụng lên sẽ có được Tứ Đại Thiên Vương tới hộ pháp, bảo vệ.

9. Số đát mãng cầu đát tả - thỉnh ước sự ngượng nguyện của Tam Bảo, tập hợp bọn chúng quỷ thần tới để răn dạy bằng chánh pháp.

10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a lị da – nhỏ xin cúng kính hành lễ sự vô ngã của các vị thánh giả.

*

11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà – vị trí Quan vắt Âm người tình Tát thị hiện tại phát trung khu từ bi.

12. Nam mô na ra cẩn trì – con xin cúi đầu cung kính hành lễ với sự bảo hộ thiện ái của chúng tình nhân Tát.

13. Hê rị ma ha bàn nhiều sa mế - ánh nắng soi rọi khắp khu vực của trung ương từ bi vừa mạnh bạo vừa lâu dài, đủ sức cảm hóa chúng sinh.

14. Tát bà a tha đậu du bằng – trung khu bình đẳng, vô lo vô nghĩ, phát xuất điểm của chúng sinh như nhau, đối với nhau bởi sự hòa ái.

15. A thệ dựng – không có pháp nào có thể so sánh với pháp này, ca tụng tinh thần soi sáng của chú ý Đại Bi.

16. Tát bà tát đa, mãng cầu ma bà tát đa, na ma bà già – Đại thân tâm người tình Tát, Đại Sĩ, vậy Tôn.

17. Ma phát đạt đậu – nhỏ xin cung thỉnh mười phương chư Phật, mười phương người yêu Tát mở lòng trường đoản cú bi cứu vãn rỗi bọn chúng sinh, xin các Ngài là thần sinh sống cõi trời với là bạn ở trần gian để hộ trì thiện pháp đạt được thành tựu.

18. Đát điệt tha – án – thủ ấn, khai mở con mắt trí óc để khiến quỷ thần đều cần kính sợ, xa rời ác nghiệp.

19. A bà lô hê – sử dụng trí tuệ để quan liền kề và cảm nhận tiếng kêu than của chúng sinh mười phương.

20. Lô ca đế - núm tôn, phù hợp với câu bên trên thành A bà lô hê Lô ca đế - chũm Tôn Quan nỗ lực Âm người tình Tát.

21. Ca ra đế - người dân có tấm lòng trường đoản cú bi tương hỗ chúng sinh khỏi đau khổ bi ai.

22. Di hê rị - bé nguyện tuân theo rất nhiều lời giáo hóa của Quan cầm Âm người thương Tát nhằm tu hành.

23. Ma ha người tình đề tát đoả - công đức viên mãn, giác tỉnh của người thương Tát vun trồng thành hạnh lành.

24. Tát bà tát bà – hành trì ấn pháp mang tới an lạc thái hòa cho toàn bộ chúng sinh.

25. Ma ra ma ra – thuận duyên tu hành, mọi việc đều như ý.

26. Ma hê ma hê rị đà dựng – lời không đề xuất nói ra ý cũng đạt tới mức cảnh giới vi diệu.

Xem thêm: Khám Phá Thế Giới Bí Ẩn Nhất Hành Tinh, Khám Phá Khoa Học

27. Cu lô cu lô yết mông – sự mầu nhiệm của chú Đại Bi không tồn tại điểm dừng, không tồn tại giới hạn, công đức vô lượng.

28. Độ lô độ lô, phạt già ra đế - tu tập hành trì hoàn toàn có thể vượt qua sinh tử, giải thoát bạn dạng thân ngoài luân hồi, tìm về nơi an lạc và sáng suốt.

29. Ma ha vạc già domain authority đế - pháp với đạo là hai đạo lý vượt lên trên đều thứ, là buổi tối thắng sống đời.

30. Đà là đà la – trọng điểm lượng chúng sinh, Quán vắt Âm ý trung nhân Tát cứu vớt nạn chúng sinh bởi nước Cam Lồ.

31. Địa lỵ ni – tịnh diệt, diệt hết đa số ác niệm, trở về trọng tâm thuần khiết.

32. Thất phật ra da – hướng ánh nắng vào bên trong con tín đồ để soi sáng trung tâm tưởng, hiểu ra lòng mình.

33. Giá định giá ra – nghĩa vụ thúc giục khắp cõi thuộc tuân theo pháp lệnh.

34. Ma ma phạt ma la – nhấn mạnh hành động sẽ gồm kết quả, bé người theo như đúng đạo tu hành sẽ đã có được công đức.

35. Mục đế lệ - giải thoát chúng sinh khỏi đau khổ, chướng ngại vật và bi ai.

36. Y hê y hê – thuận giao, từ nguyện tuân thủ theo đúng giáo hóa nhưng không chút khiên cưỡng, không ngừng mở rộng tâm hồn để hưởng thụ giáo lý.

37. Thất mãng cầu thất na – đại trí thông minh như ánh dương sáng sủa chói, bùng cháy đưa con người thoát khỏi vô minh tăm tối.

38. A ra sam Phật ra xá lợi – cỗ xe pháo đại pháp của Phật luân chuyển, gửi giáo lý cho tới khắp bọn chúng sinh, viên mãn đời đời, công đức vô lượng còn giữ lại.

39. Phạt sa phạt sâm – hí hửng giảng, mừng quýnh nói, hoan hỉ nghe, lúc nào thì cũng giữ tâm hoan hỉ.

40. Phật ra xá da – trung khu giác ngộ giáp lý trở phải cao quý, tốt nhất hơn.

41. Hô lô hô lô ma ra – tùy trọng điểm nguyện mà hành trì, tu pháp như thế nào sẽ hưởng thụ công đức của pháp đó, như mong muốn đạt nguyện vọng.

42. Hô lô hô lô hê rị - lòng ko khởi niệm, số đông vọng tưởng đông đảo mất đi, rũ vứt 4 sản phẩm làm trọng điểm u tối, sống đời an lạc, trở thành người có lực từ bỏ tại hết sức mạnh.

43. Ta ra ta ra – thần lực mạnh mẽ kiên cố, hoàn toàn có thể phá diệt và thu phục ma đạo.

44. Vớ lỵ tất lỵ - dũng mãnh vượt chướng ngại, quá lên mọi trở ngại và mèo tường trê tuyến phố tiến tới nghiệp lành.

45. Sơn rô đánh rô – nước cam lồ thần kì rất có thể mang tới các điều giỏi lành, cứu rỗi bọn chúng sinh.

46. ý trung nhân đề dạ – người tình đề dạ - Giác tâm, mở tâm tình nhân Đề để ngộ đạo, kiên cường vững chí với tâm người thương Đề new tu thành thiết yếu đạo.

47. Người yêu đà dạ – người yêu đà dạ - ngộ ra trí tuệ, sử dụng trí tuệ nhằm tiến cho tới chân tu.

48. Di đế rị dạ - trọng tâm đại từ đại bi, bít chở bảo lãnh cho rất nhiều loài chúng

49. Mãng cầu ra cẩn trì – Thiên Hộ đứng đầu các bậc Thánh Hiền, luôn luôn che chở và bảo lãnh cho chúng sinh.

50. Địa lỵ fe ni na – bảo kiếm hàng ma phục yêu, dùng để trừng phạt đông đảo loài quỷ dữ không quy phục chủ yếu pháp.

51. Tía da ma na – thành tựu xứng danh với lừng danh và đức hạnh tu hành.

52. Ta bà ha – niệm câu chú này sẽ tiến hành hưởng đầy đủ: thành tựu, mèo tường, viên mãn, trừ tai với vô trú.

53. Vớ đà da – các sở ước sở nguyện các được thành toàn, mọi hành động làm ra đều viên mãn, mang tới thành tựu, được khen ngợi và tán dương.

54. Ta bà ha – – thành quả vô lượng, công đức vô biên

55. Ma ha tất đà da – hành giả dành được thành tựu to mập và viên mãn.

56. Ta bà ha – phù hợp với các câu trên thành vớ đà dạ ta bà ha Ma ha tất đà dạ ta bà ha là Pháp bảo ở trong nhà Phật.

57. Vớ đà du nghệ - mọi thành tựu tác dụng đều chỉ nên hư vô

58. Thất bà ra dạ - địa điểm mà phiên bản thân được từ tại với công đức vô lượng.

59. Ta bà ha – hành giải hoàn toàn có thể lấy châu báu ẩn giấu trong lòng đất để triển khai lợi cho cái đó sinh.

*

60. Mãng cầu ra cẩn trì – dùng sự đại tự bi bảo hộ, che chở cho chúng sinh.

61. Ta bà ha – thành tích vô lượng, công đức vô biên

62. Ma ra mãng cầu ra – tiễu trừ mọi bệnh tật và chướng nạn.

63. Ta bà ha – thắng lợi vô lượng, công đức vô biên

64. Vớ ra tăng a mục khư domain authority – dùng rất là mình bảo lãnh chúng sinh, không từ bỏ bất cứ việc gì.

65. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

66. Ta bà ma ha a vớ đà dạ - sử dụng vô số phương pháp để chữa bệnh cho chúng sinh.

67. Ta bà ha – chiến thắng vô lượng, công đức vô biên

68. Trả kiết ra a tất đà dạ - hàng phục ma oán, phân phát ra music chấn đụng để bất kể loại ma nào đều yêu cầu quy phục.

69. Ta bà ha – chiến thắng vô lượng, công đức vô biên

70. Cha đà ma yết tất đà dạ - thành tựu vô lượng, công đức vô cùng việt.

71. Ta bà ha – chiến thắng vô lượng, công đức vô biên

72. Mãng cầu ra cẩn trì bàn đà ra dạ - Quan cầm Âm người thương Tát dùng pháp ấn giúp chúng sinh ko còn run sợ mọi lúc những nơi

73. Ta bà ha – thành tích vô lượng, công đức vô biên

74. Ma bà lợi thắng yết ra da – tiết hạnh của bậc đại anh hùng Quan cố Âm bồ Tát tín đồ người kính ngưỡng

75. Ta bà ha – thành quả vô lượng, công đức vô biên

76. Nam mô hắc ra đát mãng cầu đá ra dạ da – nhỏ xin kính cẩn quy y Tam bảo, dưng hết trọng tâm thân lẫn tính mạng để quy y cửa ngõ Phật.