TỪ ĐIỂN HÓA HỌC ANH VIỆT - TỪ ĐIỂN HOÁ HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC ANH

-
Tiếng Anh hiện nay thông dụng cho các ngành nghề và hầu hết chuyên ngành khác nhau. Chăm ngành chất hóa học cũng không ngoại lệ. Dưới đây mời các bạn tìm hiểu từ vựng tiếng Anh siêng ngành hóa học.

Bạn đang xem: Từ điển hóa học anh việt


Từ vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành hóa học

- Afermentation: lên men rượu

- Alipathic compound: hợp hóa học béo

- Alkali: chất kiềm

- Alkali metals or alkaline: kim loại kiềm

- Allergic reaction or allergic test: bội phản ứng không phù hợp (cái này hổng bít phải Hoá ko nữa:D)

- Alloy: hòa hợp kim

- Aluminum alloy: kim loại tổng hợp nhôm

- Amalgam: láo hống

- Analyse: hoá nghiệm

- Analytical chemistry: hoá học tập phân tích

- Analytical method: phương thức phân tích

- Anode: cực dương

- Antidromic: tính năng ngược chiều

- Antirust agent: hóa học chống gỉ

- Applied chemistry: hoá học ứng dụng

- Apply: ứng dụng

- Architecture: cấu trúc

- Aromatic substance: chất thơm

- Artificial: nhân tạo

- Atmosphere: khí quyển

- Atom: nguyên tử

- Atomic mật độ trùng lặp từ khóa weight: nguyên tử lượng

- Atomic energy: năng lượng nguyên tử

- Atomic nucleus: nguyên tử nhân

- Atomic power: nguyên tử lực (tức tích điện nguyên tử í)

- Azote: hóa học đạm

- Balance: cân bằng

- Bar (unit of pressure): đơn vị áp suất

- Base: bazơ

- Biochemical: hoá sinh

- Bivalent or divalence: hoá trị hai

- Boiling point: độ sôi

- Break up: phân huỷ

- By nature: phiên bản chất

- Caloricfic radiations: sự phản xạ phát nhiệt

- Cast alloy iron: kim loại tổng hợp gang

- Catalyst: chất xúc tác

- Cathode: rất âm

- Cell: pin

- Chain reaction: bội phản ứng chuyền

- Characteristic: đặc điểm

- Chemical: hoá chất

- Chemical action: tính năng hoá học

- Chemical analysis: hoá phân

- Chemical attraction: ái lực hoá học

- Chemical energy: tích điện hoá vật

- Chemical fertilizer: phân hoá học

- Chemical products: hoá phân tích

- Chemical properties: tính chất hoá học

- Chemical propriety: hoá tính (cái này chả khác loại trên)

- Chemical substance: hoá chất

- Chemist: nhà hoá học

- Chemistry: hoá học

- Chemosynthesis: hoá tổng hợp

- Chemotherapy: hoá liệu pháp

- Clarily: giải thích

- Clean: tinh khiết

- Coincide: trùng hợp

- Colourant: chất nhuộm

- Colouring matter: chất nhuộm màu

- Combine (into a new substance): hoá hợp

- Combustible: xăng (chất đốt)

- Complex substances: phức chất

- Compose: cấu tạo

- Compound: hòa hợp chất

- Compound matters: phức chất

- Concentration: nồng độ

- Condensation heat: nhiệt đông đặc

- Connection: tiếp xúc

- Constant: hằng số

- Constituent: cấu tử

- Construct or create: cấu tạo

- Crude oil: dầu thô

- Crystal or crystalline: tinh thể

- Degresant: chất tẩy nhờn

- Degree of heat: sức nóng độ

- Deodorize or deodorise: khử mùi

- Deoxidize: khử

- Derivative: hóa học dẫn xuất

- Desalinize: khử mặn

- Desiccant: hóa học hút ẩm

- Design: cấu tạo

- Destroy: phá huỷ

- Detonating gas: khí khiến nổ

- Diamagnetic substance: hóa học nghịch từ

- Diffuse: khuyếch tán

- Direct effect: tác dụng trực tiếp

- Disintegrate: phân huỷ

- Distil: bác bỏ cất

- Dope: hóa học kích thích

- Durability: độ bền

- Dye: chất nhuộm

- Dynamite: chất nổ

- Effect: tác dụng

- Elastic energy: năng lượng đàn hồi

- Electric charge: năng lượng điện tích

- Electrochemistry: điện hoá học

- Electrode: năng lượng điện cực

- Electrolysis: năng lượng điện phân

- Electrolytic dissociation: điện ly

- Electron: điện tử

- Electronics: năng lượng điện tử học

- Element: nguyên tố

- Elementary particle: phân tử cơ bản

- Enamel: men

- Endothermic reaction: bội phản ứng thu nhiệt

- Energetics: tích điện học

- Energy: năng lượng

- Engender: cấu tạo

- Engineering branch: ngành cơ khí

- Environmetal pollution: ô nhiễm và độc hại môi trường

- Enzyme: men

- Equilibrium: cân bằng

- Evaporate: cất cánh hơi

- Exothermal or exothermic: phạt nhiệt

- Experiment: thí nghiệm

- Experiment method: phương thức thực nghiệm

- Experimentation: thí nghiệm

- Explain: giải thích

- Explode: phát nổ

- Exploit: công nghiệp

- Explosive: hóa học nổ

- Extract: hóa học cất

- Etreme / extremun: cực trị

- Fatty matter: chất béo

- Ferment: men

- Fermenter: hóa học gây men

- Ferromagnetic substance: chất sắt từ

- Ferrous metals: sắt kẽm kim loại đen

- Fibrous matter: hóa học xơ

- Fine: nguyên chất

- Fine glass: tinh thể

- Firing: nhiên liệu

- Flavouring: hóa học thơm

- Fuel: nhiên liệu

- Fundamentals: nguyên lý

- Fusion power: năng lượng nhiệt hạch

- Gas: hóa học khí

- Gasoline: xăng

- General chemistry: hoá học đại cương

- Glaze: men

- Goods or merchandise or commodity: hoá vật

- Highest possible: rất đại

- Hydrolysis: thuỷ phân

- In essence: bản chất

- Industrial branch: ngành công nghiệp

- Industry: công nghiệp

- Inflammable: chất dễ cháy

- Inorganic chemistry: hoá học vô cơ

- Inorganic substance: hóa học vô cơ

- Insulator: điện môi

- Interact: chức năng lẫn nhau

- Interaction or interactive: tương tác

- Istope: đồng vị

- Laboratory: phòng thí nghiệm

- Leaven: men

- Length: độ dài

- Lipid: chất béo

- Liquid: chất lỏng

- Liquify: hoá lỏng

- Lumped constants: hằng số hội tụ

- Make up: điều chế

- Man – made: nhân tạo

- Matter: chất

- Maximum: rất đại

- Mechanism: cơ chế

- Meft: nóng chảy

- Merchandise: hoá phẩm

- Metal: kim loại

- Metalize: sắt kẽm kim loại hoá

- Metallography: kim loại học

- Metalloid: á kim

- Metallurgy: luyện kim

- Method: phương pháp

- Mineral substance: hóa học vô cơ

- Mineral – oil: dầu mỏ

- Minimum: cực tiểu

- Minus charge: năng lượng điện âm

- Mix: láo hợp

- Mole: phân tử gam

- Molecular energy: tích điện phân tử

- Molecular weight: phân tử lượng

- Molecule: phân tử

- Nature: vạn vật thiên nhiên / tính chất

- Neat: nguyên chất

- Negative charge: năng lượng điện âm

- Negative electric pole: âm điện

- Nitrogen: hóa học đạm

- Nitrogenous fertilize: phân đạm

- Nonferrous metals: sắt kẽm kim loại màu

- Nuclear (of an action): hạt nhân

- Nuclear role: công dụng hạt nhân

- Nuclear weapon: vũ khí phân tử nhân

- Organic chemistry: hoá học hữu cơ

- Organic fertilize: phân hữu cơ

- Organic substance: chất hữu cơ

- Original form: nguyên dạng

- Oxide: oxit

- Paramagnetic substance: hóa học thuận từ

- Particular trait: quánh điểm

- Periodic table: bảng tuần trả Medeleep

- Petrol: xăng

- Petroleum: dầu mỏ

- Phosphat fertilizer: phân lân

- Physical chemistry: hoá học vật lý

- Physicochemical: hoá lý

- Pickle: muối

- Plastic: chất dẻo

- Polarize: phân cực

- Polarizer: hóa học phân cực

- Pollution: ô nhiễm

- Pollution of the environment: ô nhiễm và độc hại môi trường

- Positive charge: điện tích dương

- Potassium fertilizer: phân kali

- Practical chemistry: hoá học tập ứng dụng

- Precious metals: sắt kẽm kim loại quí

- Pecipitating agent: hóa học gây kết tủa

- Prepare: điều chế

- Pressure: áp suất

- Principle of conservation: nguyên tắc bảo toàn đồ gia dụng chất

- Principles: nguyên lý

- Process: quá trình

- Prop/ rest/ bracket: giá đỡ

- Propellant: chất nổ đẩy

- Property: tính chất

- Pure: nguyên chất/tinh khiết

- Pyrochemistry: hoá học cao nhiệt

*

Từ vựng tiếng Anh siêng ngành hóa học

- Quantic: nguyên lượng

- Radiating energy: năng lượng bức xạ

- Radioactive isotopes: năng lượng phóng xạ

- Radioactive isotopes: chất đồng vị phóng xạ

- Radioactive substance: hóa học phóng xạ

- Radio activity: phóng xạ

- Rare gas: khí hiếm

- Rate: tốc độ

- Raw material/ stuff: nguyên liệu

- Raw produce: nguyên liệu

- Reactant: chất phản ứng

- Reaction / react / respond react: phản nghịch ứng

- Reactor: lò phản nghịch ứng

- Reagent: chất phản ứng

- Reference substance: hóa học mẫu chuẩn

- Relation: tiếp xúc

- Research: nghiên cứu

- Resinous matter: hóa học nhựa

- Resublime: thăng hoa

- Reversible hydrolysis: thủy phân thuận nghịch

- Rock oil/ rock tar: dầu mỏ

- Rough cast metals: kim loại nguyên

- Salt/ salted/ salty: muối

- Scientist: công ty khoa học

- Secondary effect: tính năng phụ

- Segment: phân đoạn

- Semiconductor: chất phân phối dẫn

- Side effect: làm phản ứng phụ

- Solid: chất rắn

- Solidify: đông đặc

- Solution: dung dịch

- Solvent: dung môi

- Speciment: mẫu mã vật

- Speed: tốc độ

- Spirit – lamp: đèn cồn

- Spread / radiate heat: toả nhiệt

- Standard: chuẩn độ

- State: trạng thái

- Static electric charge: năng lượng điện tĩnh

- Stereo - chemistry: hoá học tập lập thể

- Stimulant: hóa học kích thích

- Straight: nguyên chất

- Strength: chuẩn độ

- Structure: cấu tạo/ cấu trúc/ cơ chế

- Sublimate: thăng hoa

- Substance: chất

- Suspended matter: hóa học huyền phù

- Symbolic: điển hình

- Synthetize: tổng hợp

- Sectomic metals: kim loại dễ chảy

- Temperature: nhiệt độ

- test : hoá nghiệm

- Test/ experimental: thí nghiệm

- thử nghiệm - tube: ống nghiệm

- The atomic theory: thuyết nguyên tử

- Theoretical chemistry: hoá học lý thuyết

- Thermionic emission: phát nhiệt xạ

- Thermochemical: hoá nhiệt

- khổng lồ absorb: hấp thụ

- lớn imbibe / lớn receive: hấp thụ

- Touch: tiếp xúc

- Trinitrotoluene (TNT): hóa học nổ

- Unit: đơn vị

- Unite/ associate (with): liên kết

- Univalent: hoá trị một

- Utmost: rất đại

- Valence: hoá trị

- Velocity: tốc độ

- Volatile substance: chất dễ cất cánh hơi

- Volume: thể tích

- Waste matter: chất thải.

- Yeast: men

- Zoochemistry: hoá học rượu cồn vật.

Từ vựng giờ Anh siêng ngành hóa họckhá khó vì vậy nên chúng ta phải tìm kiếm hiểucách học tập từ vựng tiếng Anhhiệu quả. Nhưng đặc trưng nhất vẫn là ở bạn, phảihọc từ vựngmỗi ngày thì việc ghi nhớ mới dễ dàng. Chúc chúng ta thành công!

"Từ điển hóa học Anh - Việt" được reviews là một trong những cuốn sách trực thuộc mảng sách rất tốt của các tác mang uy tín, là chuyên gia trong các lĩnh vực.


Từ điển hóa học Anh -Việt của GS.TS Lâm Ngọc Thiềm, GS.TSKH Nguyễn Đức Huệ (đồng công ty biên), PGS.TS Nguyễn Đức Chuy, TS Huỳnh Văn Trung biên soạn là trong số những cuốn sách trực thuộc mảng sách chất lượng cao, được xuất bản hướng đến 60 năm thành lập và hoạt động NXB giáo dục và đào tạo Việt Nam.

Tác mang mảng sách chất lượng cao là phần lớn nhà giáo, công ty khoa học, nhà thống trị có uy tín, của những thế hệ khác nhau. Trong đó có tương đối nhiều tác giả là đơn vị giáo nhân dân, bên giáo ưu tú, nhà khoa học vinh dự nhận phần thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước, phần thưởng Sách quốc gia… về các công trình, cụm công trình xây dựng ở các lĩnh vực nghiên cứu giúp khác nhau.

*
Từ điển chất hóa học Anh - Việt. Ảnh: NXB giáo dục đào tạo Việt Nam.

Những cuốn sách trong mảng này hoàn toàn có thể là sự tổng kết thành tựu nghiên cứu và phân tích lâu năm, thậm chí còn cả đời làm cho khoa học. Phần đông cuốn sách cũng có thể là ý tưởng phát minh mới nhen nhóm, đột phá trong nghành chuyên ngành mà tác giả đã dành riêng trọn trí óc và tận tâm cho nó. Toàn bộ đều lắng lại, tỏa sáng trên từng trang bạn dạng thảo, trang sách.

Cuốn sách có khoảng 60.000 thuật ngữ (bao bao gồm cả chữ viết tắt) phân tích và lý giải một cách tinh lọc và cô đọng các khái niệm, hiện nay tượng, quá trình trong lĩnh vực hoá học, công nghiệp hoá hóa học và những ngành khoa học, technology có liên quan. Đây ngay sát như là một trong dạng bách khoa chất hóa học thu gọn nhằm mục đích phổ cập hệ thống danh pháp và thuật ngữ hóa học Việt Nam, đồng thời cung ứng có chọn lọc và cô ứ những kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng nhất thuộc nghành hóa học.

Cuốn sách lý giải ngắn gọn có chọn lọc những kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng nhất để giúp đỡ người gọi tra cứu phần lớn nội dung chủ yếu yếu thuộc các lĩnh vực khác biệt của hóa học. Đó là những khái niệm về hóa lý; Những cách thức phân tích hóa lý; đều hiểu biết về các hợp hóa học vô cơ cùng những ứng dụng của nó; một số trong những khái niệm tất cả tính sệt thù của các hợp hóa học hữu cơ; rất nhiều khái niệm và đặc thù riêng liên quan đến hóa học bảo vệ môi trường…

Cuốn sách liệt kê gồm chọn lọc các hợp chất vô cơ, hữu cơ, phức chất với các đặc điểm lý hóa, giải pháp điều chế và ứng dụng cần biết dưới dạng những thông tin ngắn gọn hữu dụng trong quy trình học tập và nghiên cứu.

Xem thêm: Gợi Ý 10+ Cách Phối Quần Jean Với Giày Thể Thao, Gợi Ý 10+ Cách Mix Giày Thể Thao Với Quần Jean

Cuốn sách đề cập tóm lược đến những công trình và ảnh của công ty hóa học được giải Nobel chất hóa học của hơn một cố gắng kỷ qua để thấy rõ những bước hiện đại vượt bậc.

Phần phụ lục của cuốn sách đưa khối hệ thống danh pháp với thuật ngữ mới
TCVN 5529 với TCVN 5530: 2010; Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học mới nhất của IUPAC; đồ vật nguyên và đối chọi vị; nắm lược hồ hết dấu mốc quan trọng đặc biệt trong lịch sử vẻ vang hóa học.

Cuốn Từ điển hóa học Anh - Việt nhằm đáp ứng nhu cầu nhu ước của đông đảo bạn gọi học tập, giảng dạy, nghiên cứu, sản xuất, sale theo yêu cầu new của sự cách tân và phát triển kinh tế, kỹ thuật và technology của xóm hội vào thời hội nhập hiện nay nay.


Giải thưởng Sách non sông do Bộ thông tin và truyền thông media chủ trì, Hội Xuất phiên bản Việt Nam, Hội đồng phần thưởng Sách đất nước thực hiện.


Giải thưởng Sách tổ quốc sẽ trao giải A 100 triệu đồng

27 cuốn sách, bộ sách quality sẽ được vinh danh tại phần thưởng Sách đất nước lần thứ hai với giá trị phần thưởng cao, giải A lên đến mức 100 triệu đồng.


Từ điển chất hóa học Anh - Việt tự điển chất hóa học Anh - Việt sách bách khoa sách bách khoa về hóa học sách bách khoa thu gọn gàng


*

bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đánh bài mạng sống vào trong 1 thí nghiệm

0

Jeff SChwartz (một người bị bệnh ung thư thận quá trình cuối) vẫn đặt cược tính mạng của chính mình vào trong cuộc test nghiệm biện pháp miễn dịch điều trị ung thư.

*

số đông câu nói lừng danh về điều kỳ diệu của sách

0

Đối với các nhà văn, công ty thơ, nhà triết học hay những người dân có tầm ảnh hưởng lớn, sách là một nguồn trí thức vô tận, việc đọc góp họ lộ diện một chân mây mới.

*

sản phẩm trăm thắc mắc "hack não" dành riêng cho giới trẻ em

0

Bộ sách "Quiz! tứ duy sáng tạo" vừa ra mắt độc giả gồm sản phẩm trăm câu hỏi “hack não” dành cho giới trẻ nhân thời cơ chào hè sôi động.