Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát - Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ

-

Kinh Quán nỗ lực Âm ý trung nhân tát cứu giúp khổ nằm trong Vạn trường đoản cú chánh tục tạng kinh, ta quen hotline là tạng chữ Vạn, quyển 1, số 34. Tởm này là giữa những kinh Ấn Độ soạn thuật, nằm trong Phương đẳng bộ. Phương đẳng bộ là các kinh đại thừa kế bên bốn bộ: Hoa Nghiêm, chén bát Nhã, Pháp Hoa và Niết Bàn.

Chuỗi vòng như mong muốn của bạn, coi ngay!.

Bạn đang xem: Niệm quán thế âm


Ảnh minh họa

Trong Phương đẳng bộ chia thành hai bộ chính là Bảo Tích cùng Đại Tập. Ví như phân một số loại theo hiển mật thì kinh này trực thuộc Phương đẳng mật chú bộ, vì có thần chú Quán nắm Âm ý trung nhân tát cứu vớt khổ, call tắt là thần chú cứu vớt khổ.

Chánh văn:

觀世音菩薩救苦經

南無救苦觀世音菩薩。百千萬億佛。恒河沙數佛。無量功德佛。佛告阿難言。此 經大聖。能救獄囚。能救重病。能救千災百難苦。若有人。誦得一千遍。一身離苦難 。誦得一萬遍。合家離苦難。南無佛力威。南無佛力護。使人無惡心。令人身得度。回光菩薩。回善菩薩。阿耨大天王。正殿菩薩。摩邱摩邱。清淨比邱。官事得散。私 事得休。諸大菩薩。五百羅漢。救護弟子身。悉皆離苦難。自然觀世音。纓絡不須解 。勤誦千萬遍。災難自然得解脫。信受奉行。即說真言曰。今菩今菩提 陀羅尼帝 尼佉羅帝 菩提薩婆訶

Dịch âm:

Quán cầm Âm người tình Tát cứu giúp Khổ Kinh

Nam mô cứu khổ Quan cầm cố Âm tình nhân tát, bách thiên vạn ức Phật, hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật. Phật cáo A Nan ngôn, thử tởm đại thánh, năng cứu giúp ngục tù, năng cứu vớt trọng bịnh, năng cứu vãn thiên tai bách nạn khổ. Nhược hữu nhân, tụng đắc duy nhất thiên biến, độc nhất thân ly khổ nạn, tụng đắc tốt nhất vạn biến, đúng theo gia ly khổ nạn. Nam mô Phật lực uy, nam mô Phật lực hộ, sử nhân vô ác tâm, linh nhân thân đắc độ. Hồi Quang tình nhân tát, Hồi Thiện người tình tát, A Nậu đại thiên vương, Chánh Điện bồ tát, ma kheo ma kheo, tịnh tâm tỳ kheo, quan tiền sự đắc tán, tứ sự đắc hưu. Chư đại ý trung nhân tát, ngũ bách la hán, cứu nạn đệ tử thân, vớ giai ly khổ nạn. Tự nhiên Quan cầm Âm, anh lạc bất tu giải, buộc phải tụng thiên vạn biến, tai nạn tự nhiên đắc giải. Tín lâu phụng hành, tức thuyết chân ngôn viết: Kim tình nhân kim người yêu đề, đà la ni đế, ni khư la đế, người yêu đề tát bà ha.

Dịch nghĩa:

Kinh ý trung nhân Tát Quán cố Âm cứu vãn Khổ

Ảnh minh họa

Kính lạy bồ tát Quán vậy Âm, bậc đại sĩ cứu vãn khổ, kính lạy trăm nghìn muôn ức đức Phật, hằng hà sa số đức Phật, hầu như bậc toàn giác tất cả vô lượng công đức.


Bài liên quan
Ý nghĩa gớm Hoa Nghiêm

Đức Phật dạy dỗ tôn giả A Nan rằng: “Kinh này rất là cao cả, có thể cứu thoát ngục tù, có thể cứu chữa trị bịnh nặng, rất có thể cứu vớt trăm tai nạn ngoài ý muốn ngàn khổ ách. Trường hợp có fan tụng ghê này được một ngàn lần thì bản thân lìa khổ nạn, tụng được một muôn lần thì anh chị em lìa khổ nạn.”

Quay về dựa dẫm sức oai vệ thần của Phật, xoay về lệ thuộc sức gia hộ của Phật, làm cho mọi fan không sanh chổ chính giữa ác độc, tạo cho mọi người và bản thân được Phật cứu giúp độ. Xoay về phụ thuộc bồ tát Hồi Quang, bồ tát Hồi Thiện, đại thiên vương vãi A Nậu, tình nhân tát Chánh Điện, những bậc tỳ kheo thanh tịnh, tía ma cùng phá ác, thì việc quan ải được dỡ bỏ, bài toán không chánh xứng đáng ngưng dứt. Cúi xin chư vị đại bồ tát, năm trăm vị la hán cứu giúp hộ bạn dạng thân môn đệ (và thân nhân/ gần như người/ bọn chúng sanh) thảy gần như lìa khổ nạn. Như xâu chuỗi anh lạc của nhân tình tát Quán cố gắng Âm tự nhiên và thoải mái phân rời ra, người nào cần cù tụng ngàn muôn lần (kinh này) thì những tai nạn tự nhiên và thoải mái được tháo bỏ, bay khỏi.

Đại bọn chúng nghe lời Phật dạy, tin tưởng, tiếp nhận và vâng làm, ý trung nhân tát Quan cầm cố Âm ngay thức thì nói thần chú rằng: Kim bồ kim nhân tình đề, đà la ni đế, ni khư la đế, người tình đề tát bà ha.

Lược ghi:

Nam mô (Namah/Namaha) là phiên âm giờ Phạn, tức là kính lễ, kính lạy, xin tôn kính đến, tảo về phụ thuộc (qui y). Đây là lời của chúng sanh nhắm đến Phật, nhân tình tát, giáo pháp, thánh hiền lành tăng nhưng mà thốt lên lời thật long qui y, tín thuận.

Bồ tát Quán cầm cố Âm (Avalokitesvara Bodhisattva) là vị đại sĩ quán sát, lắng nghe music của cuộc đời, “soi thấy bởi ngàn đôi mắt và nắm giữ bằng ngàn tay”, sẵn sàng cứu khổ bọn chúng sanh: “Ngàn nơi cầu nguyện ngàn khu vực ứng, biển lớn khổ thuyền dong cứu độ người”. Người thương tát Quan vậy Âm xuất hiện không ít trong hầu hết bom tấn đại thừa, ngài tượng trưng mang lại đức tánh trường đoản cú bi (karuna) qua thần lực cứu vãn độ chúng sanh đang âu sầu và phương tiện đi lại lực dẫn dắt chúng sanh đi cho giải thoát.

Thánh (arya) là khái niệm trái chiều với phàm tục. Đức Phật mê thích Ca Mâu Ni công ty trương đả phá bốn thống trị đương thời (sát đế lợi, bà la môn, lớn xá với thủ đà la), chính vì vậy những người gia nhập tăng đoàn là thích tử bình đẳng, không y cứ vào gia thế, tứ cách, tài sản, mang chánh đạo làm thánh. Người tìm mong và thực hành thực tế chánh đạo đông đảo gọi là thánh. Sự xuất gia ước đạo của đức Phật say đắm Ca điện thoại tư vấn là thánh cầu. Chén chánh đạo có cách gọi khác là bát thánh đạo, tức tám tuyến phố thánh đưa tới niết bàn. Tứ diệu đế, bốn chân lý chắn chắn thật, nói một cách khác là tứ thánh đế, bốn chân lý của bậc thánh. Chữ thánh trong tởm này hiểu là chân chánh, vi diệu, mầu nhiệm, cao cả.

Bồ tát (Bodhisattva) điện thoại tư vấn đủ là bồ đề tát đỏa, chỉ cho tất cả những người tu hành mà lại trên thì ước thành Phật bởi trí tuệ, bên dưới thì hóa độ bọn chúng sanh bởi từ bi, là người dân có đủ hai hạnh: Lợi ình lợi fan và gan góc cầu Phật quả. Người thương tát Hồi quang quẻ là tình nhân tát Soi chiếu lại tâm mình. Tình nhân tát Hồi Thiện là nhân tình tát trở về tánh thiện vốn bao gồm của mình.

Đại thiên vương A Nậu, nói một cách khác là A Nậu quan Âm, tức 1 trong các 33 ứng thân của tình nhân tát Quan cố kỉnh âm, là hình tượng vị ý trung nhân tát ngồi trên gộp đá quan sát ra biển. Như tởm Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn ghi: “Hoặc trôi dạt biển lớn lớn, các nạn dữ cá rồng, bởi vì sức niệm quan tiền Âm, sóng bắt buộc nhận chìm”. Vì hải dương cả và cá rồng nhân ái duyên với ao A nậu đạt buộc phải bồ tát quan tiền Âm new có danh xưng như vậy.

Bồ tát Chánh Điện là người tình tát cung điện của chánh pháp, mang ý nghĩa bản thân là cung điện phụng bái chánh pháp của Phật.

Tỳ kheo (bí sô), giờ Phạn là bhiksu, có nghĩa là thành tựu trọn vẹn, nước trung hoa dịch là cận viên (gần cho tới viên tịch: Niết bàn) hay tiến bước chỗ cao (upasampada). Tỳ kheo là vị được tôn cao trong số chúng khác (chúng trung tôn), làvị chũm túc giới pháp (250 giới điều) và oai nghi (không có những cử đụng bất xứng). Theo luận Đại trí độ, tỳ kheo có 5 nghĩa: Khất sĩ, phá phiền óc (phá ác), thoát khỏi nhà vắt tục (xuất gia), trì giới tịnh tâm và làm cho ma quân thấp thỏm (bố ma). Trong đó, phá ác, ba ma cùng khất sĩ được hotline là tỳ kheo tam nghĩa. Ma kheo, ma kheo, tịnh tâm tỳ kheo được dịch là các bậc tỳ kheo thanh tịnh, cha ma cùng phá ác. Thanh tịnh tỳ kheo là tỳ kheo giữ lại giới thanh tịnh. Ma kheo trước là tỳ kheo cha ma. Ma kheo sau là tỳ kheo phá ác. Ác là phiền não, cơ mà phiền óc cũng trực thuộc ma quân, tức hồ hết sự ác nghiệt, trở ngại với phá hoại Phật, Phật pháp và bạn hành trì Phật pháp.


Bài liên quan

Ngũ bách la hán là 500 vị a la hán, tức chỉ mang lại 500 vị thanh văn đã chứng quả vô học. Trong tư quả thánh: tu đà trả (sotapatti), tu đà hàm (sakadagami), a mãng cầu hàm (anagami) với a la hán (arahanta), thì từ quả a na hàm trở xuống call là bậc hữu học vì chưa được giải thoát hoàn toàn, còn bắt buộc học tập, trong lúc quả a la hán đã làm được giải thoát hoàn toàn, không thể phải học nữa nên người ta gọi là bậc vô học. Ngũ bách la hán được nhắc tới trong tởm Phật ngũ bách môn đồ tự thuyết phiên bản khởi cùng kinh Pháp hoa: Phẩm Ngũ bách môn đệ thọ ký. Sau khi đức Phật khử độ, tôn đưa Đại Ca Diếp từng cùng rất 500 vị la hán kết tập pháp tạng làm việc thành vương Xá. Ở Trung Hoa, việc sùng bái 500 vị la hán hết sức thịnh hành. Hiện tại nay, sinh sống Việt Nam, chùa Bái Đính - tỉnh ninh bình và miếu Minh Thành - Pleiku có tôn chế tác và phụng dưỡng 500 vị la hán.

Anh lạc (keyura) xuất từ giờ đồng hồ Phạn, chỉ cho xâu chuỗi ngọc qúy mà người nam, người cô gái qúy tộc Ấn độ rất lâu rồi thường đeo mang có tác dụng trang sức. Chữ anh (纓) vào chánh văn có bộ mịch, thỉnh thoảng đồng nghĩa với chữ anh (瓔) có bộ ngọc. Bởi là phát âm nên sử dụng chữ anh tất cả bộ mịch hay bộ ngọc hầu hết được cả, tuy nhiên người ta quen dùng chữ anh tất cả bộ ngọc hơn. Vào đạo Phật, chuỗi anh lạc được ví như giới lao lý để trang nghiêm pháp thân. Sự khiếu nại chuỗi anh lạc của nhân tình tát Quan nuốm Âm phân ra là theo phẩm Phổ Môn trong tởm Pháp Hoa: sau khoản thời gian nghe tiên phật tán thán thần lực và phương tiện đi lại lực của người tình tát Quan rứa Âm, bồ tát rất nhiều Ý tức khắc “cởi xâu chuỗi anh lạc bằng các thứ châu báu đeo vị trí cổ, giá chỉ trị bởi trăm ngàn lượng vàng nhưng mà dâng bái cho ý trung nhân tát Quan núm Âm”. Người yêu tát Quan cầm Âm nhấn rồi phân ra làm cho hai phần, một trong những phần hiến cúng đức Phật mê thích Ca và một trong những phần hiến cúng tháp Phật Đa Bảo. Với thần lực của người thương tát Quan rứa Âm thì sự phân chia chuỗi ngọc không tồn tại chút gì nhọc công, nắm trên tay một xâu, từ nhiên trở thành hai xâu ngắn hơn. Người trì tụng kinh cứu vớt Khổ giỏi thần chú cứu giúp Khổ vẫn dược ra khỏi khổ nạn một cách tự nhiên, đó không hẳn là nhờ vào thần lực gia hộ của bồ tát Quan chũm Âm xuất xắc sao?

Ảnh minh họa


Biên dịch:

Kinh này rất có thể viết lại làm cho hai phần như sau cho dễ hiểu:

Kinh văn:

Đức Phật dạy dỗ tôn giả A Nan rằng: “Kinh này vô cùng cao cả, có thể cứu thoát ngục tù, hoàn toàn có thể cứu chữa bịnh nặng, rất có thể cứu vớt trăm tai nạn đáng tiếc ngàn khổ ách. Ví như có tín đồ tụng ghê này được một nghìn lần thì bản thân lìa khổ nạn, tụng được một muôn lần thì anh chị em lìa khổ nạn. Như xâu chuỗi anh lạc của bồ tát Quán núm Âm thoải mái và tự nhiên phân tránh ra, fan nào cần cù tụng ngàn muôn lần (kinh này) thì các tai nạn tự nhiên được cởi bỏ, thoát khỏi”.

Đại bọn chúng nghe lời Phật dạy, tin tưởng, tiếp nhận và vâng làm, người thương tát Quan nắm Âm tức thì nói thần chú rằng: Kim tình nhân kim người thương đề, đà la ni đế, ni khư la đế, ý trung nhân đề tát bà ha.

Phát nguyện:


Bài liên quan
Bồ Tát Quán núm Âm: Vị người yêu Tát hiện thân mang lại lòng trường đoản cú bi của mười phương Chư Phật

Kính lạy người thương tát Quan vắt Âm, bậc đại sĩ cứu giúp khổ.

Kính lạy trăm ngàn muôn ức đức Phật, hằng hà sa số đức Phật, số đông bậc toàn giác có vô lượng công đức.

Con xin quay về lệ thuộc sức oai vệ thần của Phật, cù về lệ thuộc sức gia hộ của Phật, để cho mọi fan không sanh trung tâm ác độc, tạo cho mọi tín đồ và bạn dạng thân được Phật cứu giúp độ.

Con xin quay về phụ thuộc bồ tát Hồi Quang, người thương tát Hồi Thiện, đại thiên vương vãi A Nậu, người thương tát Chánh Điện, các bậc tỳ kheo thanh tịnh, cha ma cùng phá ác, thì việc cửa ải được cởi bỏ, việc không chánh xứng đáng ngưng dứt. Cúi xin chư vị đại tình nhân tát, năm trăm vị la hán cứu hộ bản thân môn đệ (và thân nhân/ phần nhiều người/ bọn chúng sanh) thảy hầu như lìa khổ nạn.

Xem thêm: Kem Chống Nắng Nivea Spf 30, Sữa Chống Nắng Nivea Bảo Vệ Chuyên Sâu Spf30 75Ml

Tướng dụng:

Phật nói ghê này cũng có nghĩa là thần chú cứu vớt khổ, vô cùng cao cả, nhiệm mầu, linh ứng, tín đồ trì tụng khiếp này, thần chú này thì tai qua nàn khỏi, không còn bịnh, ra khỏi ngục tù trần thế và ngục tù tù phiền não, thoát nạn quan ải và phiền toái, bạn dạng thân và mái ấm gia đình bình an, bạn không sinh ác tâm, hóa giải hận thù, như ý, như nguyện.

Biểu tượng của kinh này là sự cứu khổ của người tình tát Quán rứa Âm, biểu thị qua tâm đại tự bi, trọng điểm bình đẳng, tâm nhắm đến chân tâm, trung tâm hướng thiện, trung ương cung kính, trung khu cứu độ, trung khu giữ giới, tâm quăng quật ác có tác dụng lành, tâm rủ bỏ phiền não, tâm tin yêu mãnh liệt vào sự cứu độ của Phật, người tình tát, la hán. Trì kinh chú này thì bắt buộc hành theo biểu tượng như vậy.

Hành pháp:

Trì chú cứu vớt khổ ít nhiều đều được, cầm nhiên càng những càng tốt, như kinh nói một ngàn biến, một muôn biến, một ngàn muôn biến. Ao ước trì chú này thì trước nên tụng gọi kinh văn với phát nguyện như trên đã nói, tiếp đến trì chú theo kĩ năng và thì giờ của từng người, buộc phải nhất là đề xuất sống theo tinh thần hình tượng của tởm này.

Lời kết:

Ảnh minh họa


Bài liên quan

Phần hồi hướng của kinh Ngũ bách danh Quán gắng Âm có bài bác kinh Quán thay Âm ý trung nhân tát cứu vãn khổ. Gớm Ngũ bách danh Quán nạm Âm có thể xuất hiện tại trước thời của thiền sư Chuyết Chuyết (1590 - 1644), tức trước cầm cố kỷ 16, vì vậy kinh Quán cố kỉnh Âm người thương tát cứu khổ cũng xuất hiện thêm khá lâu. Điều đáng quan tâm là thần chú cứu giúp khổ trong chánh văn, trù trừ vì tại sao nào, được biến đổi thần chú Thất Phật khử tội. Thần chú cứu vãn khổ là: “Kim bồ kim tình nhân đề, đà la ni đế, ni khư la đế, ý trung nhân đề tát bà ha”, bị sửa lại là: “Kim bà kim bà đế (đúng cần là ly bà ly bà đế), mong ha ước ha đế, đà la ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha già đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha”. Thần chú Thất Phật khử tội, trích từ ghê Đại phương quảng đà la ni, là thần chú của bảy tiên phật trong vượt khứ đang nói ra cho các tỳ kheo, tỳ kheo ni tội trạng tứ trọng, ngũ nghịch có thể sám hối, dứt tội, được phước. Có lẽ vì chánh văn là “kim người thương kim bồ đế” gần giống với “ly bà ly bà đế” buộc phải ráp nối phần sau, giữ nguyên câu trước tất cả sửa đổi thành “kim bà kim bà đế”.

Mẹ tôi thời gian còn bé dại đã được ông ngoại dạy dỗ cho bài bác kinh này, bảo học tập thuộc và trì tụng. Nghe mẹ tôi kể, lúc pháo rơi đạn lạc thời chiến tranh, tại nước ngoài ô tp Huế, một căn nhà hàng quán ăn xóm thoát nạn pháo kích bởi vì trong đơn vị có người trì tụng gớm này. Gồm câu là “phàm bao gồm cảm thì phần đông thông, bắt buộc cầu gì mà lại chẳng ứng”, khi gặp bất cứ hoạn nạn, thống khổ nào chúng ta có thể thầm niệm ngắn gọn, như một câu thần chú, như sau: Nam tế bào Phật đà da, nam mô Đạt ma da, nam mô Tăng già da, nam mô Quan nỗ lực Âm người thương tát ma ha tát, dịch bịnh tiêu trừ (có thể thay đổi lời ước xin), ta bà ha. Đây là trích trong kinh Phật thuyết đoạn ôn (Tục tạng, quyển 1, số 19), kinh nhắc về việc thành vương vãi Xá bị ôn dịch, người chết vô số, tôn trả A Nan thỉnh Phật dạy phương pháp cứu tế, đức Phật dạy dỗ đọc lời nguyện như trên, thế là ôn dịch đẩy lui.

Con về lệ thuộc Phật, bậc giác ngộ chuyển đường chỉ lối cho bé trong cuộc đời.

Con về dựa dẫm Pháp, tuyến đường của tình thương với hiểu biết.

Con về phụ thuộc Tăng, chúng nguyện sống một cuộc sống ly nhiễm cùng tỉnh thức.

Con về phụ thuộc bồ tát Quan cố gắng Âm, vị đại sĩ sở hữu con bằng ngàn tay, soi thấy con bởi ngàn mắt, tạo nên con bặt hết yếu tố tội ác, làm cho con phân phát khởi và thực hành thực tế hạnh trường đoản cú bi.

Con thương hiệu là....., pháp danh....., ước cho bản thân, thân nhân, bọn chúng sanh, toàn bộ cùng được....., ta bà ha.

Ngưỡng nguyện đức đại bi thiết Thế Âm thuộc Phật Pháp Tăng, vô thượng Tam bảo, mật thùy chứng tỏ gia hộ.

Xin tin cậy và nguyện cầu theo hình tượng của gớm văn nhưng mà đức Phật sẽ nói.

Sáng niệm Quán cầm Âm, chiều niệm Quán cụ Âm, niệm niệm theo trung khu khởi, niệm Phật chẳng rời tâm.


HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống lịch sử Phật giáo, công ty chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo philợi nhuận. Khả năng bảo trì và mở rộng dự án của cửa hàng chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào vàosự cung ứng của bạn. Nếu như thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên gópmột lần hoặc hàng tháng.

Niệm Kinh quan lại Âm cứu Khổ cứu vãn Nạn trong phong tục thờ phụng Phật Quan cầm cố Âm người yêu Tát đổi mới nét văn hóa truyền thống lâu đời đặc trưng để thổ lộ sự thành tâm, kính ngưỡng của ta cùng với Phật giáo, cũng là ý muốn cầu cuộc sống bình an được Đức Phật cứu vãn rỗi khi gặp mặt khó khăn băn khoăn trong cuộc sống.

*

Bài khiếp Quan Âm cứu vãn Khổ cứu Nạn

Nam tế bào Đại-từ đại bi cứu vớt khổ cứu vớt nạn Quảng đại phiêu bạt Quán-Thế-Âm Bồ-Tát (3 lần)

Nam mô Phật,

Nam mô Pháp,

Nam mô Tăng,

Bá thiên vạn ức Phật,

Hằng hà sa số Phật,

Vô lượng công đức Phật,

Phật cáo A-nan ngôn,

Thử tởm đại-thánh,

Năng cứu vãn ngục tù,

Năng cứu vớt trọng bịnh,

Năng cứu tam tai bá nàn khổ .

Nhược hửu nhơn tụng đắc nhất thiên biến,

Nhứt thân ly khổ nạn,tụng đắc nhứt vạn biến,

Hợp gia ly khổ nạn, Nam mô Phật Lực uy,

Nam mô Phật lực hộ , Sử nhơn vô ác tâm,

Linh nhơn thân đắc độ , Hồi quang Bồ-tát,

Hồi thiện Bồ-tát, A nậu đại thiên-vương,

Chánh-điện Bồ-Tát , Ma kheo ma kheo.

Thanh tịnh Tỳ-kheo,

Quán sự đắc tán,

Tư sự đắc hưu,

Chư Đại Bồ-Tát,

Ngủ-bá A-La Hán,

Cứu-độ đệ-tử : (Họ tên tuổi …)

và tất cả chúng sanh,

Nhất thân ly khổ nạn,

Tự ngôn Quán-Thế-Âm Bồ-Tát ân lạc bất tu giãi,

Cần tụng bá thiên vạn biến,

Tai nạn tự nhiên và thoải mái đắc giải thoát.

Tín thọ phụng hành.

Tức thuyết chơn-ngôn viết:

Kiêm Bà Kiêm Bà Đế,

Cầu Ha ước Ha Đế,

Đà La Ni Đế,

Ni Ha Ra Đế,

Tỳ Lê Nễ Đế,

Ma ha già đế,

Chơn Lăng Càng Đế,

Ta Bà Ha . O .

NAM-MÔ ĐẠI-TỪ ĐẠI-BI , TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN,

LINH CẢM QUÁN-THẾ-ÂM MA-HA-TÁT

(Niệm câu chót 3 lần, 10 lần, hoặc 108 lần, càng nhiều, càng tốt.)

Video tụng khiếp Quan Âm cứu giúp Khổ cứu Nạn


thichngamtuongphat Mời chúng ta lắng nghe với tụng theo tởm Quan Âm cứu vớt Khổ cứu vớt Nạn. Tụng hằng ngày sẽ hữu dụng lạc vô cùng. Nam tế bào Đại tự Đại bi lụy Thế Âm người yêu Tát