Cách Móc Gấu Bông Bằng Len Giá Tốt Tháng 8, 2023, Hướng Dẫn Móc Bạn Gấu Nằm Đáng Yêu

-
Gấu bông len đã trở thành người bạn quen thuộc của chúng ta. Ôm một em gấu bông size to bằng len thì còn gì đã bằng! Dưới đây là hướng dẫn móc gấu teddy bear size to chi tiết từng bước để bạn có thể hoàn thành dễ dàng. Nếu móc bằng len nhung chắc được em gấu bông len khổng lồ ôm đã luôn nè!

*

Chart móc free

Tác giả: Sevgsworld

Instagram: 
sevgsworld

Phiên bản tăng size: Lenbiz.vn

 

NGUYÊN LIỆU

Len sợi chuyên móc thú bông

Mắt thú size 18 hoặc 20mm

Kim khâu, bông nhồi

 

KÝ HIỆU:

MR: vòng tròn ma thuật

X: mũi đơn

V: mũi tăng

A: mũi giảm

 

 

CHART MÓC GẤU TEDDY BEAR TĂNG SIZE

I/ ĐẦU

Sử dụng len màu be

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: (2X, V)*6 (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7: (5X, V)*6 (42)

8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

9: (7X, V)*6 (54)

10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

11: (9X, V)*6 (66)

12: 5X, V, (10X, V)*5, 5X (72)

13: (11X, V)*6 (78)

14: 6X, V, (12X, V)*5, 6X (84)

15: (13X, V)*6 (90)

16: 7X, V, (14X, V)*5, 7X (96)

17: (15X, V)*6 (102)

18: 8X, V, (16X, V)*5, 8X (108)

19: (17X, V)*6 (114)

20: 9X, V, (18X, V)*5, 9X (120)

21: (19X, V)*6 (126)

22: 10X, V, (20X, V)*5, 10X (132)

23: (21X, V)*6 (138)

24: 11X, V, (22X, V)*5, 11X (144)

25: (47X, V)*3 (147)

26: 24X, V, (48X, V)*2, 24X (150)

27: (49X, V)*3 (153)

28: 25X, V, (50X, V)*2, 25X (156)

29-50: 156X

51: 25X, A, (50X, A)*2, 25X (153)

52: (49X, A)*3 (150)

53: 24X, A, (48X, A)*2, 24X (147)

54: (47X, A)*3 (144)

55: 11X, A, (22X, A)*5, 11X (138)

56: (21X, A)*6 (132)

57: 10X, A, (20X, A)*5, 10X (126)

58: (19X, A)*6 (120)

59: 9X, A, (18X, A)*5, 9X (114)

60: (17X, A)*6 (108)

61: 8X, A, (16X, A)*5, 8X (102)

62: (15X, A)*6 (96)

63: 7X, A, (14X, A)*5, 7X (90)

64: (13X, A)*6 (84)

65: 6X, A, (12X, A)*5, 6X (78)

66: (11X, A)*6 (72)

67: 5X, A, (10X, A)*5, 5X (66)

68: (9X, A)*6 (60)

Cắt len, chừa đoạn dài để khâu.

Bạn đang xem: Móc gấu bông bằng len

 

II/ THÂN

Sử dụng len màu be

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: (2X, V)*6 (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7: (5X, V)*6 (42)

8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

9: (7X, V)*6 (54)

10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

11: (9X, V)*6 (66)

12: 5X, V, (10X, V)*5, 5X (72)

13: (11X, V)*6 (78)

14: 6X, V, (12X, V)*5, 6X (84)

15: (13X, V)*6 (90)

16: 7X, V, (14X, V)*5, 7X (96)

17-34: 96X

35: 15X, A, (30X, A)*2, 15X (93)

36: (29X, A)*3 (90)

37: 14X, A, (28X, A)*2, 14X (87)

38: (27X, A)*3 (84)

39: 13X, A, (26X, A)*2, 13X (81)

40: (25X, A)*3 (78)

41: 12X, A, (24X, A)*2, 12X (75)

42: (23X, A)*3 (72)

43: 11X, A, (22X, A)*2, 11X (69)

44: (21X, A)*3 (66)

45: 10X, A, (20X, A)*2, 10X (63)

46: (19X, A)*3 (60)

Chốt len, cắt sợi.

 

III/ TAI

Sử dụng len màu be

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: (2X, V)*6 (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7: (5X, V)*6 (42)

8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

9-16: 48X

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu.

 

IV/ TAY

Sử dụng len màu be

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: (2X, V)*6 (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7: (5X, V)*6 (42)

8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

9: (7X, V)*6 (54)

10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

11-22: 60X

23: 4X, A, (8X, A)*5, 4X (54)

24: (7X, A)*6 (48)

25: 3X, A, (6X, A)*5, 3X (42)

26-28: 42X

29: (5X, A)*6 (36)

30-32: 36X

33: 34X, A (35)

34: 6X, A, 27X (34)

35: 16X, A, 16X (33)

36: 24X, A, 7X (32)

37: 30X, A (31)

38: 6X, A, 23X (30)

39: 14X, A, 14X (29)

40: 21X, A, 6X (28)

41: 26X, A (27)

42: 6X, A, 19X (26)

43: 12X, A, 12X (25)

44: 18X, A, 5X (24)

45: 22X, A (23)

46: 6X, A, 15X (22)

47: 10X, A, 10X (21)

48: 15X, A, 4X (20)

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu.

 

V/ CHÂN

Sử dụng len màu be

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: (2X, V)*6 (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7: (5X, V)*6 (42)

8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

9: (7X, V)*6 (54)

10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

11: (9X, V)*6 (66)

12: 5X, V, (10X, V)*5, 5X (72)

13: (11X, V)*6 (78)

14: 6X, V, (12X, V)*5, 6X (84)

15-22: 84X

23: 6X, A, (12X, A)*5, 6X (78)

24: (11X, A)*6 (72)

25: (X, A)*2, 22X, (A, X)*5, A, 21X, (A, X)*2 (62)

26: (2X, A)*2, 12X, (A, 2X)*5, A, 12X, (A, 2X)*2 (52)

27-34: 52X

35: 50X, A (51)

36: 11X, A, 38X (50)

37: 24X, A, 24X (49)

38: 36X, A, 11X (48)

39: 46X, A (47)

40: 10X, A, 35X (46)

41: 22X, A, 22X (45)

42: 33X, A, 10X (44)

43: 42X, A (43)

44: 9X, A, 32X (42)

45: 20X, A, 20X (41)

46: 30X, A, 9X (40)

47: 38X, A (39)

48: 8X, A, 29X (38)

49: 18X, A, 18X (37)

50: 27X, A, 8X (36)

51: 34X, A (35)

52: 7X, A, 26X (34)

53: 16X, A, 16X (33)

54: 24X, A, 7X (32)

55: 30X, A (31)

56: 6X, A, 23X (30)

57: 14X, A, 14X (29)

58: 21X, A, 6X (28)

59: (12X, A)*2 (26)

60: (11X, A)*2 (24)

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu.

 

VI/ ĐUÔI

Sử dụng len màu be

1: MR, 5X

2: 5V (10)

3: (X, V)*5 (15)

4: (2X, V)*5 (20)

5: (3X, V)*5 (25)

6: (4X, V)*5 (30)

7-14: 30X

15: (4X, A)*5 (25)

16: (3X, A)*5 (20)

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu.

 

VII/ MÕM

Sử dụng len màu trắng

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: (2X, V)*6 (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7: (5X, V)*6 (42)

8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

9: (7X, V)*6 (54)

10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

11: (9X, V)*6 (66)

12: 5X, V, (10X, V)*5, 5X (72)

13: (11X, V)*6 (78)

14: 6X, V, (12X, V)*5, 6X (84)

15-16: 84X

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu.

 

HOÀN THIỆN

Gắn mắt giữa hàng 39 và 40 của phần đầu.

Khâu tai vào đầu.

Khâu tay vào thân cách cổ 2 hàng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Hộp Quà Handmade Dễ Thương, Top 8 Cách Làm Hộp Quà Handmade Siêu Độc Lạ

Khâu chân vào thân.

 

Xem chart gốc ở đây: 

 

Nếu gặp khó khăn trong quá trình móc gấu teddy bear size to ôm thật đã, hãy comment ngay bên dưới để được Lenbiz.vn hỗ trợ tốt nhất có thể nhé! Đừng quên chia sẻ với Lenbiz.vn những sản phẩm mà bạn đã làm được nha! Đó là động lực để Lenbiz.vn tăng size thêm những chart xinh xắn khác nè!

Sắp tới nào là Tết Trung Thu, Giáng Sinh,… Vì đó mà các ý tưởng tạo ra những món quà xinh xắn, dễ thương luôn không ngừng nhé.

Bởi chính niềm đam mê len sợi bất tận đã thôi thúc các tác giả đan móc len phải làm việc gì đó mỗi ngày. Nếu không là đan móc trả đơn cho các khách hàng thân yêu, thì cũng là việc úp chart mỗi ngày để có thể lan tỏa đam mê đến tất cả mọi người. Sau khi đã đóng gói cặp gấu xinh xắn cho một bạn trai làm quà cho người yêu thì việc sau đó là up chart móc gấu lên cho các ban cùng làm nhé!

*

Thành phẩm cao hơn 50cm nên vô cùng thích luôn nhé, rất dễ để làm quà để tặng vào các dịp sinh nhật, dịp lễ, tặng cho bé làm gối ôm thì vô cùng tuyệt vời luôn nè, các bạn yêu thích cặp gấu này thì chần chừ gì mà không bắt tay vào chuẩn bị đúng không nào!


Nội dung


Nguyên liệu cần chuẩn bị cho móc gấu

Len jean plus : màu chính cho mỗi con gấu là 2 cuộn ( 2 cuộn nâu, 2 cuộn màu xám trắng), 1 cuộn trắng móc mõm ( dùng chỉ 1 ít thôi), ít sợi nâu dùng khâu mũi và chân mày, len đỏ móc trái tim.

Kim móc 4 – 4,5 mm

Mắt thú size 12 hoặc 14mm

Bông bi : 2 con hơn cả kí bông bi hạt

Kí hiệu các mũi móc của chart móc gấu

MR: Vòng tròn ma thuật

X : Mũi đơn

V : Móc mũi đơn tăng ( móc 2 mũi đơn cùng chân)

A : Móc mũi đơn giảm ( móc 2 mũi đơn chụm đầu)

Cách móc gấu theo chart chữ

Đối với cặp gấu này, các bạn móc từng phần: đầu, thân, tai, tay, chân, đuôi và mõm sau đó lần lượt ráp các phần lại với nhau sao cho cân đối đều là đẹp. Bây giờ mình đi lần lượt các phần của chart móc gấu nhé!

Đầu – Head

1) MR6x

2) v * 6 (12)

3) (x, v)* 6 (18)

4) (2 x, v)* 6 (24)

5) (3 x, v)* 6 (30)

6) (4 x, v)* 6 (36)

7) (5 x, v)* 6 (42)

8) (6 x, v)* 6 (48)

9) (7 x, v)* 6 (54)

10) (8 x, v)* 6 (60)

11) (9 x, v)* 6 (66)

12) (10 x, v)* 6 (72)

13) (23 x, v)* 3 (75)

14) (24 x, v)* 3 (78)

15-25) 78 x (11 hàng – rounds)

26) (24 x, a)* 3 (75)

27) (23 x, a)* 3 (72)

28) (10 x, a)* 6 (66)

29) (9 x, a)* 6 (60)

30) (8 x, a)* 6 (54)

31) (7 x, a)* 6 (48)

32) (6 x, a)* 6 (42)

33) (5 x, a)* 6 (36)

34) (4x, a)* 6 (30)

Móc thêm vài mũi trượt, cắt sợi chừa ra một đoạn dài gần 30cm để sau này khâu ráp với thân. Mắt gấu được gắn vào giữa h19 và 20, 2 mắt cách nhau khoảng 10 mũi

Thân – Body

1) MR6x

2) 6v (12)

3) (x, v)* 6 (18)

4) (2 x, v)* 6 (24)

5) (3 x, v)* 6 (30)

6) (4 x, v)* 6 (36)

7) (5 x, v)* 6 (42)

8) (6 x, v)* 6 (48)

9-17) 48 x (9 hàng – rounds)

18) (14 x, a)* 3 (45)

19) (13 x, a)* 3 (42)

20) (12 x, a)* 3 (39)

21) (11 x, a)* 3 (36)

22) (10 x, a)* 3 (33)

23) (9x, a)* 3 (30)

Kết thúc, cắt sợi, dùng kim khâu dấu đầu sợi đi.

Tai – Ears (2 cái) :

1) MR6x

2) v* 6 (12)

3) (x, v)* 6 (18)

4) (2 x, v)* 6 (24)

5-8) 24 x

Kết thúc, Cắt sợi chừa ra một đoạn, dùng kim khâu để khâu gấp mép của 2tai trước khi khâu vào phần đầu, các bạn canh chỉ sao cho cân đối nhé, như mẫu thì tai sẽ được khâu vào từ hàng 8-20

Tay – Arms (2 cái)

1) MR6x

2) v * 6 (12)

3) (x, v)* 6 (18)

4) (2 x, v)* 6 (24)

5) (3 x, v)* 6 (30)

6-11) 30 x

12) (3 x, a)*6 (24)

13) (2 x, a)*6 (18)

14-16) 18 x

17) 16 х, а (17)

18) 3 x, a, 12 х (16)

19) 7 х, а, 7 х (15)

20) 10 х, а, 3 х (14)

21) 12 x, a (13)

22) 3 x, a, 8 х (12)

23) 5 х, а, 5 х (11)

24) 7 x, a, 2 x (10)

Kết thúc, Cắt sợi chừa ra một đoạn dài . Dùng kim khâu để khâu gấp mép của 2 tay trước khi khâu tay vào thân. Ngay phần ráp đầu và thân.

Chân – Legs (2 cái)

1) MR6x

2) 6v (12)

3) (x, v)* 6 (18)

4) (2 x, v)* 6 (24)

5) (3 x, v)* 6 (30)

6) (4x, v)* 6 (36)

7) (5 х, в)* 6 (42)

8-11) 42 x

12) (5 x, a)*6 (36)

13) х, а, 11 x, (a, x)*2, a, 11 х, а, х (31)

14) 2 x, a, 6 x, (a, x)*3, a, 6 x, a, 2 x (25)

15-18) 25 х

19) 5 х, а, 18 х (24)

20) 11 x, a, 11 х (23)

21) 16 х, а, 5 х (22)

22) 20 х, а (21)

23) 4 х, а, 15 х (20)

24) 9 x, a, 9 x (19)

25) 13 x, a, 4 x (18)

26) 16 x, a (17)

27) 3 x, a, 12 x (16)

28) 7 x, a, 7 x (15)

29) 10x, a, 3 х (14)

30) (5 x, a)*2 (12)

Kết thúc, Cắt sợi chừa ra một đoạn khoảng 15cm. Dùng kim khâu để khâu gấp mép của chân trước khi khâu vào phần thân

Mõm – Muzzle

1) MR6x (6)

2) 6V (12)

3) (1x,v)*6 (18)

4) (2x, v)*6 (24)

5) (3x, v)*6 (30)

6) (4x, v)*6 (36)

7) (5x, v)*6 (42)

8) 42 x

Kết thúc, Cắt sợi chừa ra một đoạn và dùng kim khâu để khâu mõm vào sát phần đầu, cách phần khâu dưới cổ 1 hàng là được.

*
Cặp gấu ôm tim dễ thương

Sau khi đã khâu mõm, dùng sợi màu nâu để khâu mũi và chân mày cho gấu ( các bạn có thể nhìn theo mẫu để khâu nhé), sợi nâu khâu mũi, chân mày cho gấu trắng xám, sợi trắng dùng cho gấu nâu.

Đuôi – Tail

1) MR5x

2) 5v (10)

3) (x, v)* 5 (15)

4-7) 15 x

8) (x, a)*5 (10)

Kết thúc, Cắt sợi chừa ra một đoạn khoảng 15cm. Dùng kim khâu để khâu đuôi vào phía sau phần thân

Trái tim

Làm 2 miếng giống nhau từ h1 – h5

1) MR5x

2) 5v (10)

3) (x, v)* 5 (15)

4-5) 15 x

Cắt sợi, móc thêm 1 miếng giống như vậy nữa, nhưng ở miếng thứ 2 các bạn không cắt sợi mà móc tiếp

6) 30x ( nối 2 phần lại với nhau)

7) 30x

8) (a, 8x) * 3 (27)

9) 4x, a, 7x, a, 7x,a, 3x (24)

10) (a, 6x) *3 (21)

11) 3x, a, 5x, a, 5x,a, 2x (18)

12) (a, 4x) *3 (15)

13) 2x,a, 3x,a, 3x, a, x (12)

14) (a, 2x) *3 (9)

15) (x,a) *3 (6)

16) 3a (3)

Kết thúc cắt len, dùng kim khâu dấu sợi. và dùng sợi khác khâu trái tim vào phần tay của gấu, để nhìn có vẻ giống như gấu đang ôm trái tim.

Sau khi khâu ráp xong tất cả các phần lại với nhau hoàn chỉnh, là bạn đã có ngay những chú gấu thật dễ thương rồi nhé. Như vậy là đã hoàn thành được cặp gấu xinh xắn dễ thương rồi nhé. Bạn có thể trang trí thêm bằng cách dùng dây ruy băng để thắt nơ cổ tạo thêm điểm nhấn cho các bé gấu.

Chúc bạn thành công!

Hãy ủng hộ mình bằng cách chia sẻ chart móc gấu, bài viết với các bạn có cùng đam mê bạn nhé!

Giấu Miz có kênh youtube để hỗ trợ các bạn tối đa nhất có thể.

Để không bỏ lỡ những clip chia sẻ bằng video, hãy click vào link và SUBSCRIBE kênh youtube: Giau Miz