Cách Móc Gấu Bông Bằng Len Giá Tốt Tháng 8, 2023, Hướng Dẫn Móc Bạn Gấu Nằm Đáng Yêu

-
Gấu bông len vẫn trở thành người bạn rất gần gũi của bọn chúng ta. Ôm một em gấu bông kích cỡ to bởi len thì liệu có còn gì khác đã bằng! Dưới đấy là hướng dẫn móc gấu teddy bear form size to chi tiết mỗi bước để chúng ta cũng có thể hoàn thành dễ dàng. Giả dụ móc bằng len nhung chắc chắn được em gấu bông len to con ôm đã luôn nè!

*

Chart móc free

Tác giả: Sevgsworld

Instagram: 
sevgsworld

Phiên bản tăng size: Lenbiz.vn

 

NGUYÊN LIỆU

Len sợi siêng móc thú bông

Mắt thú kích cỡ 18 hoặc 20mm

Kim khâu, bông nhồi

 

KÝ HIỆU:

MR: vòng tròn ma thuật

X: mũi đơn

V: mũi tăng

A: mũi giảm

 

 

CHART MÓC GẤU TEDDY BEAR TĂNG SIZE

I/ ĐẦU

Sử dụng len màu be

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: (2X, V)*6 (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7: (5X, V)*6 (42)

8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

9: (7X, V)*6 (54)

10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

11: (9X, V)*6 (66)

12: 5X, V, (10X, V)*5, 5X (72)

13: (11X, V)*6 (78)

14: 6X, V, (12X, V)*5, 6X (84)

15: (13X, V)*6 (90)

16: 7X, V, (14X, V)*5, 7X (96)

17: (15X, V)*6 (102)

18: 8X, V, (16X, V)*5, 8X (108)

19: (17X, V)*6 (114)

20: 9X, V, (18X, V)*5, 9X (120)

21: (19X, V)*6 (126)

22: 10X, V, (20X, V)*5, 10X (132)

23: (21X, V)*6 (138)

24: 11X, V, (22X, V)*5, 11X (144)

25: (47X, V)*3 (147)

26: 24X, V, (48X, V)*2, 24X (150)

27: (49X, V)*3 (153)

28: 25X, V, (50X, V)*2, 25X (156)

29-50: 156X

51: 25X, A, (50X, A)*2, 25X (153)

52: (49X, A)*3 (150)

53: 24X, A, (48X, A)*2, 24X (147)

54: (47X, A)*3 (144)

55: 11X, A, (22X, A)*5, 11X (138)

56: (21X, A)*6 (132)

57: 10X, A, (20X, A)*5, 10X (126)

58: (19X, A)*6 (120)

59: 9X, A, (18X, A)*5, 9X (114)

60: (17X, A)*6 (108)

61: 8X, A, (16X, A)*5, 8X (102)

62: (15X, A)*6 (96)

63: 7X, A, (14X, A)*5, 7X (90)

64: (13X, A)*6 (84)

65: 6X, A, (12X, A)*5, 6X (78)

66: (11X, A)*6 (72)

67: 5X, A, (10X, A)*5, 5X (66)

68: (9X, A)*6 (60)

Cắt len, chừa đoạn dài để khâu.

Bạn đang xem: Móc gấu bông bằng len

 

II/ THÂN

Sử dụng len màu sắc be

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: (2X, V)*6 (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7: (5X, V)*6 (42)

8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

9: (7X, V)*6 (54)

10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

11: (9X, V)*6 (66)

12: 5X, V, (10X, V)*5, 5X (72)

13: (11X, V)*6 (78)

14: 6X, V, (12X, V)*5, 6X (84)

15: (13X, V)*6 (90)

16: 7X, V, (14X, V)*5, 7X (96)

17-34: 96X

35: 15X, A, (30X, A)*2, 15X (93)

36: (29X, A)*3 (90)

37: 14X, A, (28X, A)*2, 14X (87)

38: (27X, A)*3 (84)

39: 13X, A, (26X, A)*2, 13X (81)

40: (25X, A)*3 (78)

41: 12X, A, (24X, A)*2, 12X (75)

42: (23X, A)*3 (72)

43: 11X, A, (22X, A)*2, 11X (69)

44: (21X, A)*3 (66)

45: 10X, A, (20X, A)*2, 10X (63)

46: (19X, A)*3 (60)

Chốt len, giảm sợi.

 

III/ TAI

Sử dụng len color be

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: (2X, V)*6 (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7: (5X, V)*6 (42)

8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

9-16: 48X

Chốt len, chừa đoạn lâu năm để khâu.

 

IV/ TAY

Sử dụng len color be

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: (2X, V)*6 (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7: (5X, V)*6 (42)

8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

9: (7X, V)*6 (54)

10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

11-22: 60X

23: 4X, A, (8X, A)*5, 4X (54)

24: (7X, A)*6 (48)

25: 3X, A, (6X, A)*5, 3X (42)

26-28: 42X

29: (5X, A)*6 (36)

30-32: 36X

33: 34X, A (35)

34: 6X, A, 27X (34)

35: 16X, A, 16X (33)

36: 24X, A, 7X (32)

37: 30X, A (31)

38: 6X, A, 23X (30)

39: 14X, A, 14X (29)

40: 21X, A, 6X (28)

41: 26X, A (27)

42: 6X, A, 19X (26)

43: 12X, A, 12X (25)

44: 18X, A, 5X (24)

45: 22X, A (23)

46: 6X, A, 15X (22)

47: 10X, A, 10X (21)

48: 15X, A, 4X (20)

Chốt len, chừa đoạn lâu năm để khâu.

 

V/ CHÂN

Sử dụng len màu be

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: (2X, V)*6 (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7: (5X, V)*6 (42)

8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

9: (7X, V)*6 (54)

10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

11: (9X, V)*6 (66)

12: 5X, V, (10X, V)*5, 5X (72)

13: (11X, V)*6 (78)

14: 6X, V, (12X, V)*5, 6X (84)

15-22: 84X

23: 6X, A, (12X, A)*5, 6X (78)

24: (11X, A)*6 (72)

25: (X, A)*2, 22X, (A, X)*5, A, 21X, (A, X)*2 (62)

26: (2X, A)*2, 12X, (A, 2X)*5, A, 12X, (A, 2X)*2 (52)

27-34: 52X

35: 50X, A (51)

36: 11X, A, 38X (50)

37: 24X, A, 24X (49)

38: 36X, A, 11X (48)

39: 46X, A (47)

40: 10X, A, 35X (46)

41: 22X, A, 22X (45)

42: 33X, A, 10X (44)

43: 42X, A (43)

44: 9X, A, 32X (42)

45: 20X, A, 20X (41)

46: 30X, A, 9X (40)

47: 38X, A (39)

48: 8X, A, 29X (38)

49: 18X, A, 18X (37)

50: 27X, A, 8X (36)

51: 34X, A (35)

52: 7X, A, 26X (34)

53: 16X, A, 16X (33)

54: 24X, A, 7X (32)

55: 30X, A (31)

56: 6X, A, 23X (30)

57: 14X, A, 14X (29)

58: 21X, A, 6X (28)

59: (12X, A)*2 (26)

60: (11X, A)*2 (24)

Chốt len, chừa đoạn nhiều năm để khâu.

 

VI/ ĐUÔI

Sử dụng len màu sắc be

1: MR, 5X

2: 5V (10)

3: (X, V)*5 (15)

4: (2X, V)*5 (20)

5: (3X, V)*5 (25)

6: (4X, V)*5 (30)

7-14: 30X

15: (4X, A)*5 (25)

16: (3X, A)*5 (20)

Chốt len, chừa đoạn nhiều năm để khâu.

 

VII/ MÕM

Sử dụng len color trắng

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: (2X, V)*6 (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7: (5X, V)*6 (42)

8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

9: (7X, V)*6 (54)

10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

11: (9X, V)*6 (66)

12: 5X, V, (10X, V)*5, 5X (72)

13: (11X, V)*6 (78)

14: 6X, V, (12X, V)*5, 6X (84)

15-16: 84X

Chốt len, chừa đoạn lâu năm để khâu.

 

HOÀN THIỆN

Gắn mắt thân hàng 39 cùng 40 của phần đầu.

Khâu tai vào đầu.

Khâu tay vào thân biện pháp cổ 2 hàng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Hộp Quà Handmade Dễ Thương, Top 8 Cách Làm Hộp Quà Handmade Siêu Độc Lạ

Khâu chân vào thân.

 

Xem chart gốc ở đây: 

 

Nếu gặp mặt khó khăn trong quy trình móc gấu teddy bear kích thước to ôm thiệt đã, hãy comment ngay dưới để được Lenbiz.vn cung ứng tốt nhất hoàn toàn có thể nhé! Đừng quên share với Lenbiz.vn những sản phẩm mà chúng ta đã làm cho được nha! Đó là cồn lực để Lenbiz.vn tăng size thêm hầu hết chart cute khác nè!

Sắp tới như thế nào là tết Trung Thu, Giáng Sinh,… Vì này mà các ý tưởng tạo thành những món quà xinh xắn, đáng yêu và dễ thương luôn không xong xuôi nhé.

Bởi thiết yếu niềm say mê len sợi vô tận đã thôi thúc những tác mang đan móc len cần làm việc gì đấy mỗi ngày. Còn nếu như không là đan móc trả 1-1 cho các người tiêu dùng thân yêu, thì cũng là vấn đề úp chart từng ngày để hoàn toàn có thể lan tỏa mê man đến toàn bộ mọi người. Sau thời điểm đã đóng gói cặp gấu xinh xắn đến một các bạn trai có tác dụng quà cho tất cả những người yêu thì việc tiếp đến là up chart móc gấu lên cho các ban cùng làm cho nhé!

*

Thành phẩm cao hơn nữa 50cm yêu cầu vô thuộc thích luôn luôn nhé, cực kỳ dễ để gia công quà để tặng vào những dịp sinh nhật, cơ hội lễ, tặng ngay cho bé xíu làm gối ôm thì vô cùng tuyệt vời và hoàn hảo nhất luôn nè, chúng ta yêu ham mê cặp gấu này thì chần chừ gì cơ mà không bắt tay vào chuẩn bị đúng không nào!


Nội dung


Nguyên liệu cần sẵn sàng cho móc gấu

Len jean plus : color chính cho mỗi con gấu là 2 cuộn ( 2 cuộn nâu, 2 cuộn màu xám trắng), 1 cuộn white móc mõm ( sử dụng chỉ 1 không nhiều thôi), ít sợi nâu cần sử dụng khâu mũi với chân mày, len đỏ móc trái tim.

Kim móc 4 – 4,5 mm

Mắt thú size 12 hoặc 14mm

Bông bi : 2 con hơn cả kí bông bi hạt

Kí hiệu các mũi móc của chart móc gấu

MR: Vòng tròn ma thuật

X : Mũi đơn

V : Móc mũi đối chọi tăng ( móc 2 mũi solo cùng chân)

A : Móc mũi đơn giảm ( móc 2 mũi solo chụm đầu)

Cách móc gấu theo chart chữ

Đối cùng với cặp gấu này, chúng ta móc từng phần: đầu, thân, tai, tay, chân, đuôi cùng mõm sau đó lần lượt ráp các phần lại cùng nhau sao cho bằng vận đều là đẹp. Hiện thời mình đi lần lượt những phần của chart móc gấu nhé!

Đầu – Head

1) MR6x

2) v * 6 (12)

3) (x, v)* 6 (18)

4) (2 x, v)* 6 (24)

5) (3 x, v)* 6 (30)

6) (4 x, v)* 6 (36)

7) (5 x, v)* 6 (42)

8) (6 x, v)* 6 (48)

9) (7 x, v)* 6 (54)

10) (8 x, v)* 6 (60)

11) (9 x, v)* 6 (66)

12) (10 x, v)* 6 (72)

13) (23 x, v)* 3 (75)

14) (24 x, v)* 3 (78)

15-25) 78 x (11 sản phẩm – rounds)

26) (24 x, a)* 3 (75)

27) (23 x, a)* 3 (72)

28) (10 x, a)* 6 (66)

29) (9 x, a)* 6 (60)

30) (8 x, a)* 6 (54)

31) (7 x, a)* 6 (48)

32) (6 x, a)* 6 (42)

33) (5 x, a)* 6 (36)

34) (4x, a)* 6 (30)

Móc thêm vài ba mũi trượt, cắt chỉ chừa ra một đoạn lâu năm gần 30cm để trong tương lai khâu ráp với thân. Mắt gấu được đã nhập vào giữa h19 và 20, 2 mắt biện pháp nhau khoảng chừng 10 mũi

Thân – Body

1) MR6x

2) 6v (12)

3) (x, v)* 6 (18)

4) (2 x, v)* 6 (24)

5) (3 x, v)* 6 (30)

6) (4 x, v)* 6 (36)

7) (5 x, v)* 6 (42)

8) (6 x, v)* 6 (48)

9-17) 48 x (9 mặt hàng – rounds)

18) (14 x, a)* 3 (45)

19) (13 x, a)* 3 (42)

20) (12 x, a)* 3 (39)

21) (11 x, a)* 3 (36)

22) (10 x, a)* 3 (33)

23) (9x, a)* 3 (30)

Kết thúc, cắt sợi, sử dụng kim khâu dấu đầu sợi đi.

Tai – Ears (2 cái) :

1) MR6x

2) v* 6 (12)

3) (x, v)* 6 (18)

4) (2 x, v)* 6 (24)

5-8) 24 x

Kết thúc, cắt sợi chừa ra một đoạn, dùng kim khâu nhằm khâu gấp mép của 2tai trước lúc khâu vào phần đầu, chúng ta canh chỉ sao cho cân đối nhé, như mẫu thì tai sẽ tiến hành khâu vào từ hàng 8-20

Tay – Arms (2 cái)

1) MR6x

2) v * 6 (12)

3) (x, v)* 6 (18)

4) (2 x, v)* 6 (24)

5) (3 x, v)* 6 (30)

6-11) 30 x

12) (3 x, a)*6 (24)

13) (2 x, a)*6 (18)

14-16) 18 x

17) 16 х, а (17)

18) 3 x, a, 12 х (16)

19) 7 х, а, 7 х (15)

20) 10 х, а, 3 х (14)

21) 12 x, a (13)

22) 3 x, a, 8 х (12)

23) 5 х, а, 5 х (11)

24) 7 x, a, 2 x (10)

Kết thúc, thái sợi chỉ chừa ra một đoạn dài . Dùng kim khâu nhằm khâu cấp mép của 2 tay trước khi khâu tay vào thân. Ngay phần ráp đầu với thân.

Chân – Legs (2 cái)

1) MR6x

2) 6v (12)

3) (x, v)* 6 (18)

4) (2 x, v)* 6 (24)

5) (3 x, v)* 6 (30)

6) (4x, v)* 6 (36)

7) (5 х, в)* 6 (42)

8-11) 42 x

12) (5 x, a)*6 (36)

13) х, а, 11 x, (a, x)*2, a, 11 х, а, х (31)

14) 2 x, a, 6 x, (a, x)*3, a, 6 x, a, 2 x (25)

15-18) 25 х

19) 5 х, а, 18 х (24)

20) 11 x, a, 11 х (23)

21) 16 х, а, 5 х (22)

22) 20 х, а (21)

23) 4 х, а, 15 х (20)

24) 9 x, a, 9 x (19)

25) 13 x, a, 4 x (18)

26) 16 x, a (17)

27) 3 x, a, 12 x (16)

28) 7 x, a, 7 x (15)

29) 10x, a, 3 х (14)

30) (5 x, a)*2 (12)

Kết thúc, cắt sợi chừa ra một đoạn khoảng chừng 15cm. Cần sử dụng kim khâu để khâu vội mép của chân trước khi khâu vào phần thân

Mõm – Muzzle

1) MR6x (6)

2) 6V (12)

3) (1x,v)*6 (18)

4) (2x, v)*6 (24)

5) (3x, v)*6 (30)

6) (4x, v)*6 (36)

7) (5x, v)*6 (42)

8) 42 x

Kết thúc, thái sợi chỉ chừa ra một quãng và dùng kim khâu để khâu mõm vào liền kề phần đầu, giải pháp phần khâu bên dưới cổ 1 sản phẩm là được.

*
Cặp gấu ôm tim dễ thương

Sau khi đang khâu mõm, dùng sợi màu sắc nâu để khâu mũi và chân mày cho gấu ( các bạn có thể nhìn theo mẫu mã để khâu nhé), tua nâu khâu mũi, lông mày cho gấu trắng xám, sợi trắng cần sử dụng cho gấu nâu.

Đuôi – Tail

1) MR5x

2) 5v (10)

3) (x, v)* 5 (15)

4-7) 15 x

8) (x, a)*5 (10)

Kết thúc, thái sợi chỉ chừa ra một đoạn khoảng chừng 15cm. Dùng kim khâu để khâu đuôi vào phía đằng sau phần thân

Trái tim

Làm 2 miếng tương tự nhau tự h1 – h5

1) MR5x

2) 5v (10)

3) (x, v)* 5 (15)

4-5) 15 x

Cắt sợi, móc thêm một miếng giống hệt như vậy nữa, mà lại ở miếng thứ 2 chúng ta không cắt chỉ mà móc tiếp

6) 30x ( nối 2 phần lại cùng với nhau)

7) 30x

8) (a, 8x) * 3 (27)

9) 4x, a, 7x, a, 7x,a, 3x (24)

10) (a, 6x) *3 (21)

11) 3x, a, 5x, a, 5x,a, 2x (18)

12) (a, 4x) *3 (15)

13) 2x,a, 3x,a, 3x, a, x (12)

14) (a, 2x) *3 (9)

15) (x,a) *3 (6)

16) 3a (3)

Kết thúc giảm len, dùng kim khâu dấu sợi. Và sử dụng sợi khác khâu trái tim vào phần tay của gấu, để xem có vẻ giống như gấu sẽ ôm trái tim.

Sau lúc khâu ráp dứt tất cả những phần lại với nhau hoàn chỉnh, là bạn đã có ngay phần đa chú gấu thật đáng yêu và dễ thương rồi nhé. Bởi thế là đã xong được cặp gấu xinh xắn dễ thương và đáng yêu rồi nhé. Chúng ta có thể trang trí thêm bằng phương pháp dùng dây ruy băng nhằm thắt nơ cổ tạo nên thêm điểm nổi bật cho các bé gấu.

Chúc bạn thành công!

Hãy cỗ vũ mình bằng phương pháp chia sẻ chart móc gấu, nội dung bài viết với các bạn có cùng đam mê bạn nhé!

Giấu Miz gồm kênh youtube để hỗ trợ các bạn tối đa nhất gồm thể.

Để không bỏ qua những video chia sẻ bằng video, hãy click vào liên kết và SUBSCRIBE kênh youtube: Giau Miz