HỖN HỢP X GỒM ALANIN AXIT GLUTAMIC VÀ AXIT ACRYLIC

-
*

Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên cùng xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên cùng xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
*

Hỗn vừa lòng X gồm alanin, axit glutamic cùng axit acrylic. Hỗn hợp Y có propen và

trimetylamin. Đốt cháy hoàn toàn a mol X và b mol Y thì toàn bô mol oxi buộc phải dùng toàn diện là

1,14 mol, nhận được H2O, 0,1 mol N2 với 0,91 mol CO2. Mặt khác, khi đến a mol X công dụng với

dung dịch KOH dư thì lượng KOH bội phản ứng là m gam. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm alanin axit glutamic và axit acrylic

Giá trị của m là

A. 11,2.

B. 16,8.

C. 10,0.

D. 14,0.


*

*

Đáp án D

Ala = CO2 + 2CH2 + NH3; Glu = 2CO2 + 3CH2 + NH3

C2H3COOH = CO2 + 2CH2; C2H6 = 3CH2; (CH3)3N = 3CH2 + NH3

Quy đổi các thành phần hỗn hợp thành CO2 (x), CH2 (y) và NH3 (z)

*


Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà bạn cần!
Hỗn hòa hợp X có alanin, axit glutamic cùng axit acrylic. Các thành phần hỗn hợp Y bao gồm propen và trimetylamin. Đốt cháy hoàn toàn a mol X và b mol Y thì toàn bô mol oxi nên dùng hoàn toản là 1,14 mol, thu được H2O, 0,1 mol N2 với 0,91 mol CO2. Khía cạnh khác, khi đến a mol X công dụng với hỗn hợp KOH dư thì lượng KOH phản nghịch ứng là m gam. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m là A. 11,2. B.16,8. C. 10,0....

Hỗn vừa lòng X có alanin, axit glutamic với axit acrylic. Tất cả hổn hợp Y tất cả propen và trimetylamin. Đốt cháy trọn vẹn a mol X với b mol Y thì toàn bô mol oxi đề nghị dùng hoàn toản là 1,14 mol, chiếm được H2O, 0,1 mol N2 cùng 0,91 mol CO2. Khía cạnh khác, khi mang đến a mol X tính năng với hỗn hợp KOH dư thì lượng KOH làm phản ứng là m gam. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m là

A. 11,2.

B.16,8.

C. 10,0.

D.14,0.


Hỗn thích hợp X tất cả alanin, axit glutamic với axit acrylic. Các thành phần hỗn hợp Y bao gồm propen và trimetylamin. Đốt cháy trọn vẹn a mol X và b mol Y thì tổng số mol oxi nên dùng toàn vẹn là 1,14 mol, nhận được H2O, 0,1 mol N2 cùng 0,91 mol CO2. Mặt khác, khi mang đến a mol X công dụng với hỗn hợp KOH dư thì lượng KOH bội nghịch ứng là m gam. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là A. 11,2 B. 16,8 C. 10,0 D....

Hỗn phù hợp X gồm alanin, axit glutamic cùng axit acrylic. Các thành phần hỗn hợp Y gồm propen cùng trimetylamin. Đốt cháy hoàn toàn a mol X với b mol Y thì tổng thể mol oxi bắt buộc dùng vừa đủ là 1,14 mol, thu được H2O, 0,1 mol N2 cùng 0,91 mol CO2. Khía cạnh khác, khi mang đến a mol X công dụng với hỗn hợp KOH dư thì lượng KOH phản bội ứng là m gam. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m là

A. 11,2

B. 16,8

C. 10,0

D. 14,0


Hỗn hợp X gồm alanin, axit glutamic cùng axit acrylic. Tất cả hổn hợp Y tất cả propen và trimetylamin. Đốt cháy hoàn toàn a mol X và b mol Y thì tổng cộng mol oxi bắt buộc dùng toàn vẹn là 1,14 mol, chiếm được H2O, 0,1 mol N2 cùng 0,91 mol CO2. Khía cạnh khác, khi mang lại a mol X tác dụng với hỗn hợp KOH dư thì lượng KOH bội phản ứng là m gam. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là: A. 16,8. B. 14,0. C. 10,0. D....

Hỗn đúng theo X bao gồm alanin, axit glutamic với axit acrylic. Các thành phần hỗn hợp Y tất cả propen với trimetylamin. Đốt cháy hoàn toàn a mol X và b mol Y thì tổng cộng mol oxi bắt buộc dùng trọn vẹn là 1,14 mol, chiếm được H2O, 0,1 mol N2 với 0,91 mol CO2. Khía cạnh khác, khi đến a mol X tác dụng với dung dịch KOH dư thì lượng KOH làm phản ứng là m gam. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:

A. 16,8.

B. 14,0.

C. 10,0.

D. 11,2.


Đốt cháy 0,1 mol tất cả hổn hợp X tất cả glyxin, alanin, axit glutamic cùng một amin (no, solo chức, mạch hở) bằng một lượng oxi vừa đủ, nhận được 0,85 mol tất cả hổn hợp Y tất cả CO2, H2O với N2. Hấp thụ hết Y vào bình đựng nước vôi trong dư, thu được 38 gam kết tủa. Khía cạnh khác, đến m gam X chức năng với hỗn hợp HCl dư, nhận được 34,925 gam các thành phần hỗn hợp muối. Những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m sớm nhất với...

Đốt cháy 0,1 mol các thành phần hỗn hợp X tất cả glyxin, alanin, axit glutamic với một amin (no, 1-1 chức, mạch hở) bởi một lượng oxi vừa đủ, thu được 0,85 mol các thành phần hỗn hợp Y có CO2, H2O cùng N2. Kêt nạp hết Y vào trong bình đựng nước vôi trong dư, chiếm được 38 gam kết tủa. Khía cạnh khác, cho m gam X chức năng với dung dịch HCl dư, nhận được 34,925 gam các thành phần hỗn hợp muối. Những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m gần độc nhất với cực hiếm nào sau đây?

A. 26.

B.25,5.

C.10.

D.10,5.

Xem thêm: Co Hai Kho Thoc, Kho A Chua Nhieu Hon Kho B 50 Tấn,Biet Sau Khi Chuyen Tu Kho A Sang Kho B 10 Tan Thi So Thoc Con Lai Tr


Hỗn hòa hợp X có glyxin, alanin, valin, metylamin với trimetylamin. Đốt cháy trọn vẹn 0,18 mol hỗn hợp X yêu cầu dùng đầy đủ 0,615 mol O2. Sản phẩm cháy có CO2, H2O và N2 (trong đó số mol CO2 là 0,40 mol). Mang lại lượng X trên vào dung dịch KOH dư thấy gồm a mol KOH thâm nhập phản ứng. Quý giá của a là A. 0,06. B. 0,07 C. 0,08 D....

Hỗn hòa hợp X tất cả glyxin, alanin, valin, metylamin cùng trimetylamin. Đốt cháy hoàn toàn 0,18 mol các thành phần hỗn hợp X cần dùng toàn vẹn 0,615 mol O2. Thành phầm cháy tất cả CO2, H2O cùng N2 (trong đó số mol CO2 là 0,40 mol). Mang lại lượng X trên vào hỗn hợp KOH dư thấy tất cả a mol KOH thâm nhập phản ứng. Quý hiếm của a là

A. 0,06.

B. 0,07

C. 0,08

D. 0,09.


Chọn C

Ta thấy:

Glyxin = NH3 + CH2 + CO2

Ala = NH3 +2CH2 + CO2

Val = NH3 + 4CH2 + CO2

CH3NH2 = NH3 +CH2

C2H5NH2 = NH3 + 2CH2

Quy đổi X thành NH3: 0,18 (mol) ; CH2 : x (mol) ; CO2 : y (mol)

PTHH đốt cháy:

4NH3 + 3O2 t0→→t0 2N2 + 6H2O

0,18 → 0,135 (mol)

CH2 + 1,5O2 → CO2­ + H2O

x → 1,5x → x ( mol)

∑ n
O2 = 0,135 + 1,5x = 0,615 (1)

∑ n
CO2= x + y = 0,4 (2)

Từ (1) và (2) => x = 0,32 với y = 0,08 (mol)

=> n
Na
OH = n
Gly + n
Ala + n
Val = n
CO2 = 0,08 (mol)


Hỗn thích hợp X tất cả glyxin, alanin, valin, metylamin với trimetylamin. Đốt cháy trọn vẹn 0,18 mol các thành phần hỗn hợp X bắt buộc dùng toàn diện 0,615 mol O2. Thành phầm cháy gồm CO2, H2O và N2 (trong đó số mol CO2 là 0,40 mol). Mang lại lượng X trên vào hỗn hợp KOH dư thấy có a mol KOH thâm nhập phản ứng. Quý hiếm của a là A. 0,08 B. 0,09 C. 0,07 D....

Hỗn đúng theo X có glyxin, alanin, valin, metylamin với trimetylamin. Đốt cháy hoàn toàn 0,18 mol hỗn hợp X nên dùng toàn diện 0,615 mol O2. Thành phầm cháy bao gồm CO2, H2O với N2 (trong đó số mol CO2 là 0,40 mol). Cho lượng X trên vào hỗn hợp KOH dư thấy tất cả a mol KOH thâm nhập phản ứng. Giá trị của a là

A. 0,08

B. 0,09

C. 0,07

D. 0,06


Cho m gam hỗn hợp X bao gồm axit glutamic với lysin tính năng tối nhiều với a mol HCl, thu được dung dịch Y. Mang đến Y công dụng hoàn toàn với 56 gam KOH (dư), cô cạn dung dịch sau phản bội ứng, chiếm được 93,7 gam rắn. Khía cạnh khác, đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol X cần vừa đầy đủ 16,128 lít O2 (đktc). Quý hiếm của m là A.29,3. B.36,6. C.43,9....

Cho m gam tất cả hổn hợp X bao gồm axit glutamic và lysin chức năng tối nhiều với a mol HCl, thu được hỗn hợp Y. Mang lại Y tính năng hoàn toàn cùng với 56 gam KOH (dư), cô cạn dung dịch sau làm phản ứng, nhận được 93,7 gam rắn. Phương diện khác, đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X yêu cầu vừa đủ 16,128 lít O2 (đktc). Quý giá của m là

A.29,3.

B.36,6.

C.43,9.

D.24,4.


Hỗn phù hợp X bao gồm glyxin, alanin, valin, metylamin cùng etylamin. Đốt cháy trọn vẹn 0,16 mol hỗn hợp X bắt buộc dùng đầy đủ 0,57 mol O2. Thành phầm cháy có CO2, H2O và N2 (trong kia số mol CO2 là 0,37 mol). Mang đến lượng X bên trên vào hỗn hợp KOH dư thì có a mol KOH thâm nhập phản ứng. Quý giá của a là A. 0,08 B. 0,09 C. 0,07 D....

Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, valin, metylamin với etylamin. Đốt cháy hoàn toàn 0,16 mol các thành phần hỗn hợp X bắt buộc dùng toàn diện 0,57 mol O2. Sản phẩm cháy có CO2, H2O và N2 (trong đó số mol CO2 là 0,37 mol). Mang đến lượng X trên vào hỗn hợp KOH dư thì có a mol KOH thâm nhập phản ứng. Cực hiếm của a là

A. 0,08

B. 0,09

C. 0,07

D. 0,06


Hỗn hợp X có glyxin, alanin, valin, metylamin và etylamin. Đốt cháy trọn vẹn 0,16 mol tất cả hổn hợp X cần dùng vừa đủ 0,57 mol
O2. Sản phẩm cháy gồm
CO2,H2Ovà
N2(trong kia số mol
CO2là 0,37 mol). Cho lượng X bên trên vào hỗn hợp KOH dư thấy có a mol KOH tham gia phản ứng. Quý hiếm của a là A. 0,07. B. 0,08. C. 0,06. D....

Hỗn vừa lòng X gồm glyxin, alanin, valin, metylamin cùng etylamin. Đốt cháy trọn vẹn 0,16 mol hỗn hợp X yêu cầu dùng toàn vẹn 0,57 mol O2. Sản phẩm cháy gồm
CO2,H2Ovà
N2(trong kia số mol
CO2là 0,37 mol). đến lượng X bên trên vào dung dịch KOH dư thấy gồm a mol KOH tham gia phản ứng. Giá trị của a là

A. 0,07.

B. 0,08.

C. 0,06.

D. 0,09.


Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
*

*

Ngữ văn 12 Toán học tập 12 giờ Anh 12
*
vật lí 12
chất hóa học 12
*
Sinh học 12
*
lịch sử hào hùng 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học tập 12
chất hóa học 11 Ngữ văn 11 Toán học tập 11 tiếng Anh 11

Câu hỏi tất cả hổn hợp X tất cả alanin, axit glutamic cùng axit acrylic. Hỗn hợp Y có propen cùng trimetylamin. Đốt cháy trọn vẹn a mol X cùng b mol Y thì tổng cộng mol oxi yêu cầu dùng trọn vẹn là 1,14 mol, chiếm được H2O, 0,1 mol N2 và 0,91 mol CO2. Phương diện khác, khi mang đến a mol X chức năng với hỗn hợp KOH dư thì lượng KOH phản bội ứng là m gam. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Quý giá của m là

A 11,2B 16,8C 10,0D 14,0

Phương pháp giải:

Alanin: CH3-CH(NH2)-COOH ↔ (CH2)2(COO)(NH3)

Axit glutamic: HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH ↔ (COO)2(CH2)3(NH3)

Axit acrylic: CH2=CH-COOH ↔ (CH2)2(COO)

Propen: C3H6 ↔ (CH2)3

Trimetylamin: (CH3)3N ↔ (CH2)3(NH3)

Vậy quy đổi các thành phần hỗn hợp X, Y thành CH2 (x mol), COO(y mol), NH3 (với n
NH3 = 2n
N2)

Dựa vào phương pháp bảo toàn yếu tố C và O tìm được giá trị của x, y


Lời giải chi tiết:

Alanin: CH3-CH(NH2)-COOH ↔ (CH2)2(COO)(NH3)

Axit glutamic: HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH ↔ (COO)2(CH2)3(NH3)

Axit acrylic: CH2=CH-COOH ↔ (CH2)2(COO)

Propen: C3H6 ↔ (CH2)3

Trimetylamin: (CH3)3N ↔ (CH2)3(NH3)

Vậy quy đổi tất cả hổn hợp X, Y thành CH2 (x mol), COO(y mol), NH3 (với n
NH3 = 2n
N2 = 0,2 mol)

(left{ matrix CH_2:x hfill cr mCOO:y hfill cr mN mH_ m3 m:0,2 hfill cr ight. + O_2:1,14 o left{ matrix CO_2:0,91 hfill cr uildrel BT:H over longrightarrow H_2O:x + 0,3 hfill cr N_2:0,1 hfill cr ight.)

BTNT "C": n
CH2 + n
COO = n
CO2 => x + y = 0,91 (1)

BTNT "O": 2n
COO + 2n
O2 = 2n
CO2 + n
H2O => 2y + 1,14.2 = 0,91.2 + x + 0,3 (2)

Giải hệ được x = 0,66 với y = 0,25

Khi mang lại a mol X công dụng với KOH thì: n
KOH = n
COO = 0,25 mol => m
KOH = 0,25.56 = 14 gam

Đáp án D


*
câu hỏi trước thắc mắc tiếp theo
*

Luyện bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - coi ngay


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


Liên hệ chính sách
*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép tarotnlife.edu.vn gởi các thông báo đến các bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.