HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, THÔNG TƯ 01/2021/TT

-

*
Mục lục bài viết
*
Bảng lương giáo viên theo hạng chức danh nghề nghiệp và công việc mới

Tiêu chuẩn Giáo viên thiếu nhi hạng III - Mã số V.07.02.26

1. Nhiệm vụ

- triển khai nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và đào tạo trẻ em theo kế hoạch giáo dục của phòng trường và tổ siêng môn; phụ trách về hóa học lượng, kết quả nuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục đào tạo trẻ em ở nhóm, lớp được cắt cử phụ trách theo Chương trình giáo dục và đào tạo mầm non; thực hiện công tác giáo dục đào tạo hòa nhập với quyền trẻ em em;

- Trau dồi đạo đức nghề nghiệp; gương mẫu, đối xử công bình và kính trọng nhân phương pháp của trẻ em; bảo vệ các quyền với lợi ích quang minh chính đại của con trẻ em;

- rèn luyện sức khỏe; chấm dứt các khóa học, các chương trình tu dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; từ bỏ học, tự bồi dưỡng nâng cấp trình độ thiết yếu trị, chăm môn, nghiệp vụ; gia nhập các vận động chuyên môn; bảo quản và áp dụng thiết bị giáo dục được giao;

- phối kết hợp với cha mẹ hoặc fan giám hộ trẻ em và xã hội trong câu hỏi nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và đào tạo trẻ em;

- triển khai nghĩa vụ của công dân, các quy định của pháp luật, ngành Giáo dục, đơn vị trường cùng địa phương;

- triển khai các trách nhiệm khác bởi vì hiệu trưởng phân công.

Bạn đang xem: Hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

2. Tiêu chuẩn chỉnh về đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp

- Chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật ở trong nhà nước, các quy định của ngành cùng địa phương về giáo dục và đào tạo mầm non;

- yêu nghề, yêu thích trẻ em; kiên nhẫn, biết điều hành và kiểm soát cảm xúc; có ý thức trách nhiệm cao; có kiến thức, năng lực cần thiết; có công dụng sư phạm cân xứng với yêu cầu nhiệm vụ;

- thường xuyên trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu, đối xử công bằng và tôn kính nhân cách của con trẻ em; bảo đảm các quyền với lợi ích chính đại quang minh của con trẻ em; đoàn kết, tương trợ, hỗ trợ, hỗ trợ đồng nghiệp;

- Thực hiện trang nghiêm các qui định về đạo đức nhà giáo; biện pháp về hành vi, ứng xử và trang phục.

3. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng

- bao gồm bằng xuất sắc nghiệp cđ sư phạm giáo dục đào tạo mầm non trở lên;

- Có chứng từ bồi chăm sóc theo tiêu chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp giáo viên thiếu nhi hạng III (đối cùng với giáo viên thiếu nhi mới được tuyển chọn dụng vào giáo viên mầm non hạng III thì đề nghị có chứng từ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển chọn dụng).

4. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

- cố được nhà trương, mặt đường lối, bao gồm sách, pháp luật của Đảng, nhà nước, nguyên tắc và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục đào tạo mầm non và triển khai thực hiện vào trách nhiệm được giao;

- triển khai đúng chương trình giáo dục mầm non;

- Biết phối hợp với đồng nghiệp, bố mẹ trẻ em và cộng đồng trong công tác làm việc nuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục trẻ em;

- Biết cai quản lý, sử dụng, bảo vệ và giữ lại gìn có công dụng tài sản đại lý vật chất, trang bị của nhóm/Lớp, trường;

- có công dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong tiến hành các trách nhiệm của giáo viên thiếu nhi hạng III và có tác dụng sử dụng nước ngoài ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số trong những nhiệm vụ ví dụ được giao.

Tiêu chuẩn Giáo viên mầm non hạng II - Mã số V.07.02.25

1. Nhiệm vụ

Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng III, giáo viên thiếu nhi hạng II phải tiến hành các trách nhiệm sau:

- Làm báo cáo viên hoặc dạy dỗ minh họa tại những lớp tu dưỡng giáo viên mần nin thiếu nhi cấp ngôi trường trở lên; giải đáp đồng nghiệp triển khai chương trình với các hoạt động nuôi dưỡng, chuyên sóc, giáo dục trẻ em;

- Đề xuất các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chăm đề sinh hoạt tổ (khối) siêng môn;

- tham gia ban giám khảo những hội thi cấp cho học thiếu nhi từ cấp trường trở lên;

- tham gia các vận động chuyên môn khác như hội đồng tự đánh giá hoặc đoàn review ngoài; kiểm tra chuyên môn, nhiệm vụ sư phạm cấp cho trường trở lên; tham gia hướng dẫn, review thực tập sư phạm của sinh viên (nếu có).

2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

Ngoài các tiêu chuẩn chỉnh về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm non hạng III, giáo viên thiếu nhi hạng II phải luôn luôn luôn gương mẫu tiến hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp nhà giáo.

3. Tiêu chuẩn chỉnh về chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng

- Có bằng cử nhân giáo dục và đào tạo mầm non trở lên; hoặc gồm bằng xuất sắc nghiệp cđ sư phạm giáo dục và đào tạo mầm non với có bởi cử nhân thống trị giáo dục trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II.

4. Tiêu chuẩn chỉnh về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

- nắm vững chủ trương, con đường lối, bao gồm sách, lao lý của Đảng, công ty nước, hiện tượng và yêu mong của ngành, địa phương về giáo dục và đào tạo mầm non và triển khai triển khai có tác dụng vào nhiệm vụ được giao;

- triển khai có công dụng chương trình giáo dục đào tạo mầm non; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch nuôi dưỡng, chuyên sóc, giáo dục đào tạo trẻ em phù hợp với đk thực tế ở trong nhà trường cùng địa phương;

- chủ động tổ chức và kết hợp kịp thời với đồng nghiệp, bố mẹ hoặc fan giám hộ trẻ em và cộng đồng trong công tác nuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục và đào tạo trẻ em;

- có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong tiến hành các trọng trách của giáo viên mầm non hạng II và có chức năng sử dụng nước ngoài ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ rõ ràng được giao;

- Được công nhận là chiến sỹ thi đua cơ sở hoặc cô giáo dạy xuất sắc cấp ngôi trường trở lên;

- Viên chức tham gia dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên thiếu nhi hạng II (mã số V.07.02.25) phải có thời hạn giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III (mã số V.07.02.26) hoặc tương đương từ đầy đủ 09 (chín) năm trở lên trên (không kể thời gian tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Tiêu chuẩn chỉnh Giáo viên mầm non hạng I - Mã số V.07.02.24

1. Nhiệm vụ

Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng II, giáo viên mầm non hạng I phải tiến hành các nhiệm vụ sau:

- Tham gia chỉnh sửa hoặc soạn nội dung tài liệu tu dưỡng giáo viên thiếu nhi cấp thị xã trở lên;

- Tham gia tu dưỡng hoặc tham mưu, khuyến nghị hoặc tư vấn, hỗ trợ, dẫn dắt, chia sẻ về siêng môn, nhiệm vụ cho giáo viên mần nin thiếu nhi từ cung cấp trường trở lên;

- gia nhập ban giám khảo những hội thi của cấp học mầm non từ cung cấp huyện trở lên;

- tham gia hội đồng tự reviews hoặc đoàn review ngoài hoặc kiểm soát chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cung cấp huyện trở lên.

2. Tiêu chuẩn chỉnh về đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp

Ngoài các tiêu chuẩn về đạo đức công việc và nghề nghiệp của giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II, giáo viên thiếu nhi hạng I đề nghị là tấm gương chủng loại mực về đạo đức nhà giáo với vận động, hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện giỏi các mức sử dụng về đạo đức nghề nghiệp nhà giáo.

3. Tiêu chuẩn chỉnh về trình độ chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng

- Có bằng cử nhân giáo dục và đào tạo mầm non trở lên; hoặc gồm bằng giỏi nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục và đào tạo mầm non cùng có bằng cử nhân làm chủ giáo dục trở lên;

- Có chứng từ bồi chăm sóc theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I.

4. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

- Tích cực, chủ động thực hiện và tuyên truyền vận động, lí giải đồng nghiệp thực hiện chủ trương, con đường lối, bao gồm sách, luật pháp của Đảng, bên nước, chế độ và yêu ước của ngành, địa phương về giáo dục và đào tạo mầm non vào công việc nhiệm vụ được giao;

- thực hiện sáng tạo, linh hoạt; chia sẻ kinh nghiệm, phía dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp tiến hành được chương trình, kế hoạch giáo dục đào tạo mầm non;

- Tích cực, nhà động share kinh nghiệm, phía dẫn, cung cấp đồng nghiệp, phụ huynh và tín đồ giám hộ trẻ nhỏ và cộng đồng trong công tác làm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và đào tạo trẻ em; có tác dụng thực hiện nhiệm vụ của thầy giáo cốt cán;

- có khả năng ứng dụng technology thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên mần nin thiếu nhi hạng I và có công dụng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số trong những nhiệm vụ ví dụ được giao;

- Được thừa nhận là chiến sỹ thi đua các đại lý hoặc là thầy giáo dạy tốt từ cấp cho huyện trở lên;

- Viên chức tham gia dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp giáo viên thiếu nhi hạng I (mã số V.07.02.24) nên có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên thiếu nhi hạng II (mã số V.07.02.25) hoặc tương tự từ đủ 06 (sáu) năm trở lên, tính đến ngày không còn thời hạn nộp hồ nước sơ đăng ký tham gia dự thi hoặc xét thăng hạng.

Giáo viên mần nin thiếu nhi dạy tại trường công lập được chính sách giờ dạy như vậy nào?

Giáo viên mầm non ký vừa lòng đồng lao đụng với bên trường thì đã đạt được nhà trường tổ chức giảng dạy hằng năm không?

Bốn Thông tư bắt đầu do Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ban hành đã vứt yêu ước về chứng từ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên. Tuy nhiên, cùng với loại chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, nhất là chứng chỉ hạng III thì gồm bị vứt không?

Theo vẻ ngoài tại 04 Thông bốn mới, gia sư được tạo thành các hạng chức danh nghề nghiệp và công việc tương ứng như sau:

- giáo viên mầm non: Hạng I mã số V.07.02.24, hạng II mã số V.07.02.25, hạng III mã số V.07.02.26 (quy định cũ theo Điều 2 Thông tứ liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV gồm giáo viên hạng IV mã số V.07.02.06; hạng III mã số V. 07.02.05; hạng II mã số V.07.02.04).

- cô giáo tiểu học: Hạng I, mã số V.07.03.27; hạng II, mã số V.07.03.28; hạng III, mã số V.07.03.29 (quy định cũ theo Điều 2 Thông tứ liên tịch số 21/2015 gồm hạng I mã số V.07.03.07; hạng II mã số V.07.03.08 và hạng III mã số V.07.03.09).

- cô giáo THCS: Hạng III mã số V.07.04.32; hạng II mã số V.07.04.31; hạng I mã số V.07.04.30 (quy định cũ tại Thông bốn liên tịch 22 năm 2015 tất cả hạng III mã số V.07.04.12, hạng II mã số V.07.04.11, hạng I mã số V.07.04.10).

Xem thêm: Các Loại Kích Thước Ổ Cứng Laptop, Ổ Cứng Laptop Có Lắp Vào Máy Bàn Được Không

- gia sư THPT: Hạng III mã số V.07.05.15; hạng II mã số V.07.05.14; hạng I mã số V.07.05.13.

Trong đó, cùng với mỗi cung cấp học thì những Thông bốn lại quy định cụ thể về tiêu chuẩn chỉnh trình độ đào tạo, bồi dưỡng khớp ứng với yêu mong về bằng cấp và chứng chỉ bồi dưỡng chức vụ nghề nghiệp.

Riêng yêu ước về chứng từ bồi chăm sóc theo tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III của những cấp học thì những Thông bốn này luật pháp như sau:

Với giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III

Khoản 3 Điều 3 Thông tứ 01/2021 nêu rõ, tiêu chuẩn chỉnh trình độ, huấn luyện và giảng dạy của giáo viên mầm non hạng III gồm:

a) gồm bằng tốt nghiệp cđ sư phạm giáo dục mầm non trở lên;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công việc và nghề nghiệp giáo viên thiếu nhi hạng III (đối với giáo viên mầm non mới đưọc tuyển chọn dụng vào giáo viên mầm non hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng tính từ lúc ngày được tuyển dụng).

Đồng thời, khoản 6 Điều 10 Thông tứ này quy định:

Yêu ước về chứng từ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp giáo viên thiếu nhi hạng III theo phương tiện tại điểm b khoản 3 Điều 3 Thông bốn này áp dụng đối với giáo viên thiếu nhi được tuyển dụng sau ngày Thông tư này còn có hiệu lực thi hành cùng giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.05) khi được chỉ định vào chức danh nghề nghiệp và công việc giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26) theo phương tiện tại điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tứ này.

Theo nguyên tắc này, chứng chỉ bồi chăm sóc theo tiêu chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp giáo viên thiếu nhi hạng III là yêu ước với giáo viên thiếu nhi trong trường hòa hợp sau đây:

- Giáo viên mầm non hạng III mã số V.07.02.05 được chỉ định vào hạng III mã số V.07.02.26 khi đáp ứng các tiêu chuẩn chỉnh hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định new tại Thông tứ 01/2021 này.

*

Giáo viên nào buộc phải có chứng chỉ chức danh công việc và nghề nghiệp hạng III? (Ảnh minh họa)

Với thầy giáo tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng III mã số V.07.03.29 phải thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, tu dưỡng nêu tại khoản 3 Điều 4 Thông tứ số 02/2021/TT-BGDĐT gồm:

- Có bằng cử nhân trở lên nằm trong ngành huấn luyện giáo viên so với giáo viên đái học. Nếu chưa tồn tại đủ thì có bằng cử nhân chăm ngành cân xứng và chứng từ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành riêng cho giáo viên đái học.

- Có chứng chỉ bồi chăm sóc theo tiêu chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III.

Khoản 7 Điều 10 Thông tứ số 02/2021/TT-BGDĐT cũng quy định:

Yêu mong về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học tập hạng III theo nguyên lý tại điểm b khoản 3 Điều 3 Thông bốn này áp dụng đối với giáo viên tiểu học được tuyển chọn dụng sau ngày Thông tư này còn có hiệu lực thực hành và thầy giáo tiểu học tập hạng III (mã số V.07.03.08) khi được bổ nhiệm vào chức danh công việc và nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) theo chính sách tại điểm b khoản 1 Điều 7 Thông bốn này.

Như vậy, sẽ có 02 đối tượng người sử dụng giáo viên đái học tiếp sau đây phải đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng chức vụ giáo viên tiểu học hạng III:

- thầy giáo tiểu học hạng III mã số V.07.03.08 đã thỏa mãn nhu cầu trình độ nhằm được bổ nhiệm vào hạng III mã số V.07.03.29.

Với giáo viên trung học cơ sở hạng III

Giáo viên trung học đại lý (THCS) hạng III mã số V.07.04.32 có yêu mong về trình độ, huấn luyện và đào tạo nêu tại khoản 3 Điều 3 Thông bốn 03/2021/TT-BGDĐT như sau:

- bởi cử nhân trở lên trực thuộc ngành giảng dạy giáo viên so với giáo viên THCS. Ví như môn học chưa đủ gia sư thì yêu cầu có bởi cử nhân siêng ngành tương xứng và chứng chỉ bồi dưỡng nhiệm vụ sư phạm giành riêng cho giáo viên THCS.

- chứng từ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và công việc giáo viên thcs hạng III.

Với giáo viên trung học phổ thông hạng III

Với cô giáo trung học rộng lớn (THPT), chứng chỉ này là 01 vào 02 tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đào tạo, tu dưỡng của giáo viên trung học phổ thông hạng III mã số V.07.05.15 nêu trên khoản 3 Điều 3 Thông tứ số 04 năm 2021.

Đặc biệt, khoản 5 Điều 9 Thông tứ 04/2021 nêu rõ:

Yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp và công việc giáo viên trung học thêm hạng III theo cơ chế tại điểm b khoản 3 Điều 3 Thông bốn này áp dụng so với giáo viên trung học nhiều được tuyển chọn dụng sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành

Như vậy, yêu cầu chứng từ chức danh nghề nghiệp hạng III là yêu thương cầu nên với giáo viên thpt hạng III new được tuyển dụng còn những giáo viên trung học phổ thông hiện đang huấn luyện và giảng dạy thì không yêu cầu.

Đặc biệt: trường hợp giáo viên new được tuyển dụng và bổ nhiệm vào hạng III theo quy định bắt đầu thì buộc phải có chứng từ trong thời gian 36 tháng tính từ lúc ngày được tuyển chọn dụng.