Giới Thiệu 20 Mẫu Đèn Trang Trí Trần Thạch Cao Phòng Khách Các Loại

-
Chọn mức ngân sách 15.000 ------> 30.00030.000 ------> 40.00040.000 ------> 50.00050.000 ------> 60.00060.000 ------> 70.00070.000 ------> 80.00080.000 ------> 90.00090.000 ----> 100.000100.000 ---> 200.000200.000 ---> 300.000300.000 ---> 400.000400.000 ---> 500.000500.000 ------> 1 triệu1 triệu --------> 2 triệu2 triệu --------> 3 triệu3 triệu --------> 4 triệu4 triệu --------> 5 triệu5 triệu --------> 6 triệu6 triệu --------> 7 triệu7 triệu --------> 8 triệu8 triệu --------> 9 triệu9 triệu -------> 10 triệu10 triệu -----> 12 triệu12 triệu -----> 14 triệu14 triệu -----> 16 triệu16 triệu -----> 18 triệu18 triệu -----> trăng tròn triệu20 triệu -----> 25 triệu25 triệu -----> 30 triệu30 triệu -----> 35 triệu35 triệu -----> 40 triệu40 triệu -----> 45 triệu45 triệu -----> 50 triệu50 triệu -----> 55 triệu55 triệu -----> 60 triệu60 triệu -----> 65 triệu65 triệu -----> 70 triệu70 triệu -----> 75 triệu75 triệu -----> 80 triệu80 triệu -----> 85 triệu85 triệu -----> 90 triệu90 triệu -----> 95 triệu95 triệu -----> 100 triệu100 triệu -----> 105 triệu105 triệu -----> 110 triệu110 triệu -----> 120 triệu120 triệu -----> 130 triệu130 triệu -----> 140 triệu140 triệu -----> 150 triệu150 triệu -----> 160 triệu160 triệu -----> 170 triệu170 triệu -----> 180 triệu180 triệu -----> 190 triệu190 triệu -----> 200 triệu
Chọn form size Ø40 ----> Ø50Ø51 ----> Ø60Ø61 ----> Ø70Ø71 ----> Ø80Ø81 ----> Ø90Ø91 ----> Ø100Ø101 ----> Ø114Ø115 ----> Ø150Ø151 ----> Ø170Ø171 ----> Ø200Ø201 ----> Ø250Ø251 ----> Ø300Ø301 ----> Ø350Ø351 ----> Ø400Ø401 ----> Ø450Ø451 ----> Ø500Ø501 ----> Ø600Ø601 ----> Ø700Ø701 ----> Ø800Ø801 ----> Ø900Ø901 ----> Ø1000Ø1001 ----> Ø1100Ø1101 ----> Ø1200Ø1201 ----> Ø1300Ø1301 ----> Ø1400Ø1401 ----> Ø1500Ø1501 ----> Ø1800Ø1801 ----> Ø2000
lựa chọn chủng loại
ĐÈN TRANG TRÍ» Đèn Bàn» Đèn Sàn» trơn Đèn Edison» Dây Đèn Trang Trí» nhẵn Đèn Trang Trí
ĐÈN CHÙM» Đèn Chùm trộn Lê» Đèn Quạt Trang Trí» Đèn Chùm hiện tại Đại» Đèn Chùm Đồng Đá» Đèn Chùm Nến Đồng» Đèn Chùm pha lê Nến» Đèn Chùm Nghệ Thuật» Đèn Chùm Tân Cổ Điển» Đèn Chùm LED Đổi Màu
ĐÈN ỐP TRẦN» Đèn Ốp nai lưng Gỗ» Đèn Ốp nai lưng LED» Đèn Ốp nai lưng Đồng» Đèn Mâm LED Tròn» Đèn Mâm LED Vuông» Đèn Mâm LED hiện tại Đại» Đèn Ốp è cổ Bánh Tiêu» Đèn Ốp trằn Phòng Ngủ» Đèn Mâm pha lê Cao Cấp
ĐÈN THẢ» Đèn Thả trộn Lê» Đèn Thả Bàn Ăn» Đèn Thả Đảo Bếp» Đèn Thả Thủy Tinh» Đèn Thả Vòng Led» Đèn Thả phòng Ngủ» Đèn Thả Đầu Giường» Đèn Thả Thông Tầng» Đèn Thả Coffee Shop» Đèn Thả phòng Khách» Đèn Thả Đông Dương» Đèn Thả Đồng Vintage» Đèn Thả Bàn Ăn trộn Lê» Đèn Thả 3 láng - 5 Bóng
ĐÈN TƯỜNG» Đèn Tường Gỗ» Đèn Tường trộn Lê» Đèn Ốp Tường Led» Đèn Tường Vintage» Đèn Led Hắt Tường» Đèn Tường hiện nay Đại» Đèn Tường Châu Âu» Đèn Tường Đọc Sách» Đèn Tường pha lê Nến» Đèn Tường Tân Cổ Điển» Đèn Tường Đồng Cao Cấp» Đèn Led Âm Bậc mong Thang» Đồng Hồ kế hoạch Vạn Niên LEDĐÈN DOWNLIGHT» Đèn Soi Tranh» Đèn Soi Gương» Đèn LED Văn Phòng» Đèn mắt Ếch Cổ Điển» Đèn Lon Nổi Spotlight» Đèn Lon Nổi Downlight» Đèn pha Ray Tiêu Điểm» Đèn Hắt trần Led T5, T8» Đèn LED Âm nai lưng 1 Màu» Đèn LED Âm trằn 3 Màu» Đèn Âm trằn Chiếu Điểm
ĐÈN NGOẠI THẤT» Đèn Âm Đất» Đèn Trụ Cổng» Đèn Âm Nước» Đèn Thả Cổ Điển» Đèn Vách Cổ Điển» Đèn LED Hắt Tường» Đèn Đồng lắp Cổng» Đèn cắn Cỏ Rọi Cây» Đèn trộn Led Rọi Cột» mong Rối Mây Trang Trí» Đèn Trụ sân vườn Cao» Đèn Trụ vườn Thấp» Đèn pha LED bên cạnh Trời» Đèn Hắt Tường quanh đó Trời» Đầu Đèn LED Chiếu Sáng» Đèn Vách Đồng xung quanh Trời
ĐÈN SOLAR MẶT TRỜI» Đèn pha NLMT» Đèn Vách NLMT» Đèn gặm Cỏ NLMT» Đèn Trụ Cổng NLMT» Trụ Đèn vườn NLMTĐÈN CHUYÊN DỤNG» Đèn sân Khấu» Đèn Chỉ Dẫn, Exit» Đèn UV khử Khuẩn» Cuộn Led Dây 100M» Đèn LED nhà Xưởng» Đèn chống Xông hơi

ĐÈN CHÙM

Đèn Chùm trộn Lê
Đèn Quạt Trang Trí
Đèn Chùm hiện nay Đại
Đèn Chùm Đồng Đá
Đèn Chùm Nến Đồng
Đèn Chùm ca sỹ pha lê Nến
Đèn Chùm Nghệ Thuật
Đèn Chùm Tân Cổ Điển
Đèn Chùm LED Đổi màu sắc

ĐÈN ỐP TRẦN

Đèn Ốp trằn Gỗ
Đèn Ốp nai lưng LEDĐèn Ốp trằn Đồng
Đèn Mâm LED Tròn
Đèn Mâm LED Vuông
Đèn Mâm LED hiện Đại
Đèn Ốp trằn Bánh Tiêu
Đèn Ốp è cổ Phòng Ngủ
Đèn Mâm pha Lê thời thượng

ĐÈN THẢ

Đèn Thả trộn Lê
Đèn Thả Bàn Ăn
Đèn Thả Đảo Bếp
Đèn Thả Thủy Tinh
Đèn Thả Vòng Led
Đèn Thả chống Ngủ
Đèn Thả Đầu Giường
Đèn Thả Thông Tầng
Đèn Thả Coffee Shop
Đèn Thả phòng Khách
Đèn Thả Đông Dương
Đèn Thả Đồng Vintage
Đèn Thả Bàn Ăn pha lê Đèn Thả 3 bóng - 5 láng

ĐÈN TƯỜNG

Đèn Tường Gỗ
Đèn Tường trộn Lê
Đèn Ốp Tường Led
Đèn Tường Vintage
Đèn Led Hắt Tường
Đèn Tường hiện tại Đại
Đèn Tường Châu Âu
Đèn Tường Đọc Sách
Đèn Tường ca sỹ pha lê Nến
Đèn Tường Tân Cổ Điển
Đèn Tường Đồng Cao Cấp
Đèn Led Âm Bậc mong Thang
Đồng Hồ lịch Vạn Niên LED

ĐÈN DOWNLIGHT

Đèn Soi Tranh
Đèn Soi Gương
Đèn LED Văn Phòng
Đèn mắt Ếch Cổ Điển
Đèn Lon Nổi Spotlight
Đèn Lon Nổi Downlight
Đèn trộn Ray Tiêu Điểm
Đèn Hắt trằn Led T5, T8Đèn LED Âm è cổ 1 Màu
Đèn LED Âm nai lưng 3 Màu
Đèn Âm nai lưng Chiếu Điểm

ĐÈN NGOẠI THẤT

Đèn Âm Đất
Đèn Trụ Cổng
Đèn Âm Nước
Đèn Thả Cổ Điển
Đèn Vách Cổ Điển
Đèn LED Hắt Tường
Đèn Đồng thêm Cổng
Đèn cắn Cỏ Rọi Cây
Đèn trộn Led Rọi Cột
Cầu Rối Mây Trang Trí
Đèn Trụ vườn Cao
Đèn Trụ vườn cửa Thấp
Đèn trộn LED xung quanh Trời
Đèn Hắt Tường kế bên Trời
Đầu Đèn LED Chiếu Sáng
Đèn Vách Đồng không tính Trời

ĐÈN CHUYÊN DỤNG

Đèn sảnh Khấu
Đèn Chỉ Dẫn, Exit
Đèn UV diệt Khuẩn
Cuộn Led Dây 100MĐèn LED nhà Xưởng
Đèn chống Xông hơi

Sản phẩm

ĐÈN TRANG TRÍ

ĐÈN CHÙM

ĐÈN ỐP TRẦN

ĐÈN THẢ

ĐÈN TƯỜNG

ĐÈN DOWNLIGHT

ĐÈN NGOẠI THẤT

ĐÈN SOLAR MẶT TRỜI

ĐÈN CHUYÊN DỤNG

homeback


Hiện nay, è thạch cao được ứng dụng rất nhiều trong các công trình nội thất bởi vì nó dễ xây đắp và mang lại sự hiện đại cho ngôi nhà. Tuy nhiên, để trần thạch cao đẩy mạnh hết công dụng của nó, nên kết phù hợp với các loại đèn trang trí. Bạn đã biết hồ hết mẫu đèn trang trí trằn thạch cao phổ cập chưa? Hãy cùng tò mò với tarotnlife.edu.vn ngay trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Đèn trang trí trần thạch cao phòng khách


mucluc

Các chủng loại trần thạch cao đẹp

Trần thạch cao là giải pháp hàng đầu được các nhà bản vẽ xây dựng sư lựa chọn xây đắp bởi vô cùng nhiều ưu điểm như nhẹ, dễ uốn lượn, dễ tạo ra hình. Cạnh bên đó, è cổ thạch cao còn có nhiều tính năng vượt trội như phòng nồm ẩm, cách âm tốt, chống nóng, phòng cháy… buộc phải rất được ưa chuộng.

Trần thạch cao chìm

Trần thạch cao chìm là một số loại trần khá phổ cập hiện nay. Đây là nhiều loại trần thạch cao có tính thẩm mỹ và làm đẹp cao, đưa về vẻ rất đẹp tinh tế, hiện đại cho không khí sống. è thạch cao chìm bao hàm hai các loại là trằn thạch cao phẳng với trần thạch cao đơ cấp.

*
Trần thạch cao phẳng khá thịnh hành tại những công trình nội thất

Nếu mình thích kiểu trằn phẳng mịn như bê tông, cùng với vẻ đẹp tinh tế và về tối giản có thể thi công è thạch cao phẳng. Nếu yêu dấu sự độc đáo, hiện đại, bắt đầu lạ, hãy lựa chọn trần thạch cao đơ cấp. Với loại trần này, các lớp thạch cao được đơ theo từng cấp. Đèn trang trí trần thạch cao lag cấp cũng khá đa dạng.

*
Trần thạch cao lag cấp đem đến vẻ đẹp nhất sang trọng, hiện nay đại

Trần thạch cao nổi

Trần thạch cao nổi hay è thạch cao thả là một số loại trần không giống với è cổ chìm ở đoạn nó đã để lộ phần khung xương trên bề mặt, tín đồ dùng hoàn toàn có thể dễ dàng quan sát. Những tấm đa phần là hình vuông hoặc hình chữ nhật được thả trực tiếp vào những ô sẽ định sẵn khi đi khung xương.

Trần thạch cao thả mang đến cho không gian sự sạch sẽ sẽ, loáng mát, dễ xây dựng đồng thời có tác dụng tăng tính thẩm mỹ cho trần nhà. Bởi vì vậy, nó được áp dụng ở tương đối nhiều văn phòng, chung cư, trường học…

*
Ca
Trần thạch cao lag cấp đưa về vẻ đẹp nhất sang trọng, hiện đạiption

Đèn trang trí nai lưng thạch cao phổ biến

Các loại đèn trang trí è cổ thạch cao rất đa dạng và các lựa chọn cho những người dùng. Tùy vào hình trạng trần thạch cao và phong thái tổng thể của ko gian, bạn có thể lựa chọn mẫu đèn trang trí nai lưng thạch cao theo sở thích của mình. Sau đấy là một vài lưu ý mẫu đèn phổ cập và được thích thú nhất.

Đèn led âm trần

Đèn led trang trí è cổ thạch cao âm trần đã hết xa lạ với khá nhiều người. Chúng ta có thể dễ dàng phát hiện mẫu đèn này vào nhiều không gian nội thất. Đèn âm nai lưng được lắp chìm trong trần bên thạch cao, có khả năng cung cung cấp nguồn sáng xuất sắc cho cục bộ không gian và bảo vệ tính thẩm mỹ.

*
Đèn led âm trần có khả năng cung cấp cho nguồn sáng xuất sắc và tính thẩm mỹ và làm đẹp cao

Với hệ thống chip led thời thượng tiết kiệm điện năng, tuổi thọ cao, không khiến hại cho sức khỏe người tiêu dùng, led âm trằn được ứng dụng trong nhiều không khí như phòng khách, phòng ngủ, phòng có tác dụng việc.

Ngoài không khí nội thất gia đình, đèn trang trí trần thạch cao âm trần cũng được sử dụng ở những văn chống công ty, trung trọng tâm thương mại, đem đến trải nghiệm tốt cho người tiêu dùng.

*
Đèn âm trằn thạch cao mang về trải nghiệm tốt cho tất cả những người dùng

Đèn led âm trần nhiều chủng loại và có tương đối nhiều kiểu dáng như hình tròn, hình đôi mắt trâu, hình cầu, hình thanh lâu năm cho khách hàng lựa chọn. Thiết kế nhỏ gọn và ưa nhìn là ưu điểm giúp nhiều loại đèn này cân xứng với mọi nhiều loại trần thạch cao như è phẳng, nai lưng giật cung cấp hay è thạch cao thả.

Xem thêm: 20+ Cách Diệt Kiến Triệt Để, 20 Cách Diệt Kiến Hiệu Quả Bạn Cần Biết

Đèn led ốp trần

Bên cạnh đèn âm trần, chúng ta có thể trang trí đèn nai lưng thạch cao với đèn led ốp nai lưng hiện đại. Đèn ốp trần thạch cao có không ít ưu điểm có thể kể mang đến như dễ dãi thi công thêm đặt, tiết kiệm ngân sách điện công dụng và bao gồm độ bền cao. Kiến tạo tinh tế, hiện nay đại mang lại vẻ đẹp ấn tượng cho ko gian, cân xứng với nhiều phong cách nhà ở hiện tại nay.

*
Đèn led ốp trằn thạch cao phối hợp kiểu dáng hình vuông vắn tinh tế

Về giao diện dáng, chủng loại mã, mẫu đèn trang trí trần thạch cao này có đa dạng và phong phú sự lựa chọn cho người dùng như hình vuông, hình cánh hoa biện pháp điệu, hình tròn, hình xoắn ốc… màu sắc ánh sáng cũng khá đa dạng như trắng, vàng, trung tính tốt đèn thay đổi màu sắc tiện lợi.

*
Đèn led ốp trằn hình cánh hoa cho không gian sang trọng

Đèn thả trần

Nếu bạn muốn tạo điểm khác biệt cho không gian ngôi nhà, hãy thử đèn thả trần - mẫu mã đèn trang trí trần thạch cao nâng cao đẳng cấp mọi không khí sống. Đèn thả nai lưng sẽ đem lại vẻ đẹp khác biệt, lịch sự trọng, khác biệt cho ngôi nhà.

Tuy nhiên, khi chọn lọc mẫu đèn này, các bạn cũng nên lưu ý không hãy lựa chọn loại vượt nặng xuất xắc cồng kềnh do khi kết phù hợp với trần thạch cao sẽ không còn đảm bảo an toàn cho fan dùng.

*
Đèn led ốp trần hình cánh hoa cho không gian sang trọng

Trang trí đèn nai lưng thạch cao cùng với đèn thả trần rất có thể ứng dụng với nhiều không gian như phòng khách, phòng ngủ, quán cafe, phòng bếp, trung trung tâm thương mại. Tuổi thọ lên đến 50.000 giờ đồng hồ giúp tiết kiệm chi phí điện ở mức tối đa cơ mà vẫn mang lại sự tuyệt đối cho không gian.

Đèn ống bơ

Đèn ống bơ là mẫu đèn trang trí trằn thạch cao với nguồn sáng triệu tập và mang lại ánh sáng sủa mạnh, mang lại hiệu ứng chiếu rọi hoàn hảo nhất cho ko gian. Mẫu mã đèn này được ứng dụng phổ cập ở các phòng triển lãm, trưng bày, sảnh khách hàng sạn, shop thời trang làm cho cho không gian thêm nổi bật.

*
Đèn ống bơ trang trí è thạch cao đơn giản dễ dàng hiện đại

Thiết kế hình ống bơ bé dại gọn, thường được bố trí tại những góc tường, có chức năng tạo hình khối ánh sáng tốt. Mẫu mã đèn này cũng đều có mức giá hợp lý, phù hợp với ví tiền nên rất được yêu thích và vận dụng nhiều cho một số loại trần thạch cao.

Giá đèn trang trí è thạch cao siêu đa dạng. Đối với những loại đèn như đèn âm trần, đèn ống bơ, đèn ốp trần… nấc giá chỉ từ vài trăm nghìn. Những loại đèn có phong cách thiết kế cầu kỳ hơn hoàn toàn như đèn thả trần, đèn chùm có mức ngân sách từ vài ba triệu cho vài chục triệu tùy thuộc vào từng thiết kế.

*
Giá đèn trần thạch cao phong phú và đa dạng tùy nhiều loại và thiết kế

Trên đây là những thông tin về mẫu mã đèn trang trí trần thạch cao phổ biến. Hy vọng bạn đã có thêm đa số thông tin bổ ích về những mẫu đèn phù hợp với đẳng cấp trần thạch cao nào. Nhớ tìm về đơn vị cung cấp uy tín nhằm mau sản phẩm uy tín và thiết yếu hãng nhé.Tham khảo các loại đèn trần chính hãng tại thiết kế bên trong tarotnlife.edu.vn: