[Hỏi] Em thấy nhiều người đi xem quẻ dịch, xem tử vi, xem bài tây và xem cả bài Tarot. Vậy xem nhiều như thế có khiến tương lai bản thân người đó trở nên hỗn loạn hay không?

[Đáp] Xét về khía cạnh tâm linh, cuộc đời một người dựa trên hai yếu tố: tác động bên ngoài và khả năng nền tảng của người đó. Ngay cả những thầy chiêm đoán hay những người Tarot reader hàng đầu cũng không dám chắc rằng tương lai bạn sẽ cố định mà đó là một biến thay đổi. Vì vậy, khi đi xem nhiều môn chiêm đoán giúp bạn có sự so sánh, kiểm chứng nhưng cũng khiến bạn hoang mang và phân vân.

Content Protection by DMCA.com