[Hỏi] Chào TarotCodex. Mình vừa tìm hiểu Tarot được vài tháng nay. Mình có nghe qua khái niệm “trường phái feel bài”. Trường phái này là gì? Vì mình cũng thấy khái niệm “chuẩn bài” như: Rider Waite, Thoth,…

[Đáp] “Chuẩn bài” là cách phân biệt hệ thống ý nghĩa, biểu tượng hay hình vẽ của từng dòng bài khác nhau. Các chuẩn khác nhau sẽ có đôi chỗ khác biệt về cách luận giải, cách thể hiện hình ảnh, biểu tượng, hệ thống huyền học mà chuẩn bài đó dựa trên. Còn “trường phái feel bài” có thể đề cập tới một phương pháp tiếp cận và sử dụng bài, đó là phương pháp mô tả hình ảnh và cảm nhận ý nghĩa chủ yếu dựa trên nét vẽ, màu sắc. 

Content Protection by DMCA.com