Trải bài X-Lover

1. Mối quan hệ trong quá khứ

2. Bạn đang như thế nào

3. Người yêu bạn đang như thế nào

4. Điều bạn đang cảm thấy về việc quay trở lại

5. Người yêu bạn đang cảm thấy như thế nào về việc quay lại

6. Ai hay điều gì sẽ cản trợ điều bạn mong muốn

7. Ai hay điều gì sẽ giúp bạn thực hiện điều bạn muốn

8. Điều mà bạn không biết về mối quan hệ này

9. Kết quả cuối cùng

11180232_10202740448912555_1900173562_n

Content Protection by DMCA.com