Trải bài vận may

1. Tổng quan các yêu tố may mắn của bạn

2. Yếu tố may mắn này sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn như thế nào

3. Trong khía cạnh nào vận may sẽ xuất hiện

4. Ai hoặc việc gì sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bạn, đây là kết quả của vận may

5. May mắn náy giúp bạn đạt được điều mình mong muốn như thế nào

6. Thời gian có thể xảy ra (sử dụng các lá Ace để xác định)

  • Ace of wands –  quý I
  • Ace of cups – quý II
  • Ace of pentacles – quý III
  • Ace of swords – quý IV11180232_10202740448912555_1900173562_n

 

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com