Trải bài tương lai

1 – 2. Điều gì đã xảy ra trong quá khứ

3 – 4. Điều gì đang diễn ra

5 – 6. Điều gì sẽ xảy ra trong tương lai gần

7 – 8 – 9. Điều gì sẽ xảy ra trong tương lai xa

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com