Trải bài từng tháng

1. Tổng quan về tháng tiếp theo.

2. Tình hình tuần thứ 1.

3. Tình hình tuần thứ 2.

4. Tình hình tuần thứ 3.

5. Tình hình tuần thứ 4.

11180232_10202740448912555_1900173562_n

 

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

 

Content Protection by DMCA.com