Trải bài hằng tuần

1. Ngày đầu tuần

2. Ngày thứ 2

3. Ngày thứ 3

4. Ngày thứ 4 

5. Ngày thứ 5

6. Ngày thứ 6

7. Ngày thứ 7

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com