Trải bài tổng quan

1. Gia đình

2. Công việc

3. Các mối quan hệ

4. Danh tiếng và thành tựu

5. Hiểm họa, tai ương

6. Điều bạn thu nhận được

7. Điều hạn chế

8. Tổng quan đánh giá

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com