Trải bài tình yêu

1. Trải nghiệm trong quá khứ của bạn về tình yêu

2. Trải nghiệm hiện tại cảu bạn về tình yêu

3. Điều bạn mong đợi từ một mối quan hệ tình cảm

4. Điều bạn cần từ một mối quan hệ tình cảm

5. Điều bạn cần phải cho đi

6. Tương lai dự đoán về mối quan hệ này

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com