Trải bài tính cách đứa trẻ

1 – 3. Tính cách, tính tình và đặc điểm tâm lý của đứa trẻ

4. Một số sự kiện hay tình huống đã xảy ra trước đây

5. Điều gì đang xảy ra trong cuộc đời đứa trẻ

6. Điều gì có thể xảy ra trong tương lai

7 – 8. Điều bạn có thể làm để giúp đỡ cải thiện tình hình

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com