Trải bài Thời tiết

1 – 2. Thunderstorm: Ai hay điều gì sẽ gây phiền phức cho bạn

3 . Fog: Điều gì đang che đậy hoặc không ngờ tới trước

4 – 5. Snow: Những thách thức

6 – 7. Partly Cloud: Những sự phản chiếu 

8 – 9. Beach Day: Bạn sẽ tỏa sáng ở khía cạnh nào

10. Kết quả cuối cùng

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com