Trải bài Thập giá phép thuật

1 – 2. Quá khứ

3. Hiện tại

4 – 5. Mặt đối lập

6. Hy vọng và những kỳ vọng

7.- 9. Tương lai

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com