Trải bài suy nghĩ Chàng và nàng

1 – 2. Điều anh ấy thích về mối quan hệ hiện tại

3 – 4. Điều cô ấy thích về mối quan hệ hiện tại.

5 – 6. Điều anh ấy không thích về mối quan hệ hiện tại.

7 – 8.Điều cô ấy không thích về mối quan hệ hiện tại.

9 – 10. Điều anh ấy mong muốn thấy được trong mối quan hệ

11 – 12. Điều cô ấy mong muốn thấy được trong mối quan hệ

13 – 14. Kết quả. Mối quan hệ này sẽ đi tới đâu

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com