TRẢI BÀI SỨC MẠNH

1. Sức mạnh lớn nhất của bạn.

2. Bằng cách nào bạn củng cố sức mạnh này.

3. Bằng cách nào bạn vận dụng sức mạnh trong các mối quan hệ, dự án hay sự kiện.

4. Sức mạnh này cho bạn điều gì.

11180232_10202740448912555_1900173562_n

 

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com