Trải bài sức khỏe và hạnh phúc

1. Tình trạng sức khỏe của bạn trong quá khứ

2. Tình trạng sức khỏe hiện tại của bạn

3. Tương lai dự báo về sức khỏe của bạn

4. Điều gì hay ai sẽ giúp bạn phát triển hoặc cân bằng sức khỏe của bạn

5. Điều gì giúp bạn hạnh phúc trong quá khứ

6. Điều gì bây giờ đang làm bạn hạnh phúc

7. Sự kiện có thể xảy ra sẽ giúp bạn hạnh phúc trong tương lai

8. Ai hay điều gí sẽ giúp bạn cảm thấy hạnh phúc và an nhàn.

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com