Trải bài sự trỗi dậy

1 – 2: Khía cạnh trong cuộc sống bạn cần thay đổi

3 – 4: Bạn đang được hỗ trợ ở mặt nào tại thời điểm hiện tại

5 – 6: Bằng cách nào bạn sử dụng các sự hỗ trợ này để thay đổi

7: Điều bạn đạt được sau khi trỗi dậy

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot

Content Protection by DMCA.com