Trải bài sự tiến lên

1 – 2. Điều gì mà bạn đang cố thoát khỏi nó

3 – 4. Điều gì bạn đang hướng tới

5 – 6. Điều gì cần quan tâm, lưu ý trước khi ra quyết định

7 – 8. Những lý do để bạn phải tiến lên

9 – 10. Kết quả

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com