Trải bài Sự thịnh vượng

1. Khía cạnh của sống mà bạn đang phát đạt/thịnh vượng

2. Khía cạnh mà bạn muốn có sự phát đạt/thịnh vượng trong tương lai

3. Điều bạn cần thực hiện cho sự phát đạt/thịnh vượng trong tương lai

4. Ai hay điều gì sẽ hỗ trợ hoặc gây trở ngại cho bạn

5. Điều bạn cần chú ý

6. Thành quả cuối cùng bạn đạt được

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

 

Content Protection by DMCA.com