Trải bài sự phát triển mối quan hệ

1. Quá khứ của mối quan hệ

2. Trải nghiệm trong quá khứ của bạn về mối quan hệ này

3. Trải nghiệm của người kia trong qua khứ về mối quan hệ này

4. Trải nghiệm hiện tại cảu bạn về mối quan hệ

5. Trải nghiệm hiện tại của người kia về mối quan hệ

6. Tình trạng mối quan hệ hiện tại

7. Điều bạn sẽ trải nghiệm trong tương lai về mối quan hệ

8. Điều người kia sẽ trải nghiệm trong tương lai về mối quan hệ

9. Mối quan hệ đang hướng tới mục tiêu nào

10. Kết quả: điều gì sẽ xảy ra với quan hệ trong tương lai

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com