Trải bài người viết kịch

1 – 2. Những nền tảng trong quá khứ của dự án

3 – 4. Điều bạn cần biết về dự án này bởi vì nó không hiện hữu rõ ràng đối với bạn

5 – 6. Những nguồn lực bổ trợ cho dự án này

7 – 8. Ý nghĩa của dự án

9 . Kết quả cuối cùng của dự án hoặc hướng đi sắp tới của dự án 

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com