Trải bài ngôi sao

1. Quá khứ: gốc rễ của câu hỏi

2. Hiện tại: tình trạng hiện tại cảu bạn liên quan tới quá khứ

3. Tương lai gần: điều gì sẽ xảy ra

4. Trọng tân vấn đề: cảm giác thực sự của bạn về vấn đề được hỏi

5. Tác động ẩn: những yếu tố đang hình thành bên dưới vấn đề

6. Mong muốn ý thức: ý tưởng, suy nghĩ, cảm giác đang dần được thể hiện ra

7. Kết quả 

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com