TRẢI BÀI MONG MUỐN 

1. Những gì bạn đang có

2. Những gì bạn mong muốn

3. Những gì bạn cần trang bị

4. Những gì bạn sẽ có được

trai bai 4 la desire

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com