Trải bài mỗi ngày (3 lá)

  1. Năng lượng thống trị ngày hôm đó
  2. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào về sự kiện/con người đó
  3. Nó sẽ ảnh hưởng đến bạn như thế nào

3 - trai bai moi ngay

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com