Trải bài móc treo

1. Gốc rễ của câu hỏi, mối quan tâm hay vấn đề.

2. Điều gì đang bị che dấu

3. Điều gì đang xuất hiện

4. Điều gì bạn đã nắm bắt được

5. Điều bạn rút ra được

6. Kết quả: điều này ảnh hưởng tới bạn như thế nào

11180232_10202740448912555_1900173562_n(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com