Trải bài Lời khuyên

1-3. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thực hiện những gì mình dự tính

4-6. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn duy trì trạng thái hiện tại

7. Kết quả khi bạn thực hiện những thay đổi

8. Kết quả khi bạn không thực hiện những thay đổi

9. Điều gì bạn cần chú ý trước khi ra quyết định

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com