Trải bài kim tự tháp

1 – 2. Những ảnh hưởng xung quanh bạn

3 -4. Tương lai sẽ xảy ra gần nhất (trong thời gian…)

5-6. Tương lai dài hạn (trong thời gian …)

7. Kết quả

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com