Trải bài kiểu Pháp

1. Những vần đề đang diễn ra

2. Hy vọng và hoài bão

3. Sức mạnh và sự an toàn

4. Sự hỗ trợ và chống đối

5. Điều bạn có được

11180232_10202740448912555_1900173562_n10

Content Protection by DMCA.com