Trải bài kho báu

1. Diamond: Bạn sẽ tỏa sáng ở lĩnh vực nào. Tài năng, khả năng bạn có.

2. Pearl: Điều bạn biết. Kiến thức và thông tin mà bạn tổng hợp trong cuộc sống.

3. Gold Coin: Điều bạn có. Tiền tài hay những sở hữu vật chất nằm trong tay bạn.

4. Emerald: Người bạn biết. Các mối quan hệ xung quanh bạn.

5. Platinum Chain: Điều gì đang giữ bạn lại. Điều gì hay ai trong cuộc sống mà bạn cần phải thoát ly.

6. Sapphire: Bạn có thể tỏa sáng thêm ở lĩnh vực nào. Kết hợp của các khả năng, tính cách.

7. Quart Crystal: Điều bạn đang học hỏi. Kiến thức và kinh nghiệm bạn có thể ứng dụng trong cuộc sống.

8. Ruby: Người bạn sẽ sớm gặp mặt. Mối quan hệ mới sẽ xuất hiện trong cuộc sống.

9. Unpolished Diamond: Những khả năng tiềm ẩn của bạn.

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com