Trải bài khám phá

1. Tình huống hiện tại

2. Niềm tin trong quá khứ dẫn tới những chuyện đang xảy ra

3. Bài học đã được dạy

4. Điều đó đã giúp bạn như thế nào

5 – 6. Hướng đi mới và bạn cảm thấy thế nào về điều đó

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com