Trải bài kết quả

1. Vấn đề của bạn

2. Căn nguyên của vấn đề

3. Quá khứ

4. Tương lai

5. Lời khuyên

6. Ảnh hưởng từ bên ngoài

7. Kết quả cuối cùng

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com