Trải bài hỏi đáp 

1. Câu hỏi

2. Những lý do khi bạn đặt câu hỏi này

3. Gốc rễ của vấn đề

4. Những yếu tố cần lưu tâm

5. Lời khuyên

6. Kết quả đầu tiên của tình huống hiện tại

7. Kết quả thứ 2 có thể xảy ra của tình huống hiện tại

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com