Trải bài giải pháp nhanh chóng (3 lá)

  1. Bản chất của vấn đề
  2. Nguyên nhân của vấn đề
  3. Giải pháp của vấn đề

3 - trai bai giai phap nhanh chong

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com