Trải bài đứa trẻ

1. Điều mà đứa trẻ cần phải học được

2. Tình trạng đứa trẻ trong cuộc sống

3. Đứa trẻ sẽ tỏa sáng ở lĩnh vực nào

4. Điều bạn cần quan tâm về đứa trẻ

5. Đứa trẻ sẽ trở nên như thế nào trong thời gian tới (ấn định thời gian)

6. Điều gì sẽ tác động tới cuộc đời của đứa trẻ trong thời gian tới (ấn định thời gian)

7. Điều mà đứa trẻ sẽ đạt được

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com