Trải bài điều gì đang diễn ra (3 lá)

  1. Sự kiện
  2. Bạn cần biết gì về sự kiện này
  3. Ảnh hưởng to lớn của nó đến bạn

3 - Trai bai dieu gi dang xay ra

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com