Trải bài diễn giải giấc mơ

1 – 3. Những hình ảnh mô tả giấc mơ của bạn

4- 6. Những hình ảnh trong giấc mơ mang ý nghĩa gì

7 – 9. Những điều này ảnh hưởng đến cuộc sống thực tế của bạn thế nào

10 – 12. Bạn sẽ sử dụng những thông điệp này như thế nào

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com