Trải bài Đánh mất và Tìm kiếm

1. Vật bị mất

2. Điều bạn cần biết về việc bị mất này

3 – 4. Nơi đầu tiên nên tiến hành tìm kiếm.

5. Ai hay điều gì sẽ giúp bạn

6 – 7. Các yếu tố cần quan tâm trong quá trình tìm kiếm

8 – 10. Kết quả

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com