Trải bài của Nancy Pickard (3 lá)

  1. Tâm trí
  2. Trái tim/linh hồn
  3. Tinh thần

3 - trai bai cua Nancy Pickard

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com