Trải bài công việc

1 – 3. Tình huống hiện tại liên quan tới công việc hoặc tình trạng thất nghiệp

4 – 6. Những ảnh hưởng trong quá khứ tạo ra tình huống hiện tại

7 – 9. Điều gì sẽ giúp thay đổi tình huống

10 – 12. Tổng quan tương lai

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com