Trải bài Chàng, Nàng, Nó

1. Điều bạn muốn

2. Điều đối phương muốn

3. Điều mối quan hệ này hướng tới

4. Điều bạn thật sự muốn

5. Điếu đối phương thực sự muốn

6. Điều thực sự mối quan hệ hướng tới

7. Điều bạn cần

8. Điều đối phương cần

9. Điều mối quan hệ cần

10. Điều bạn có được

11. Điều đối phương có được

12. Điều mối quan hệ có được

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com