Trải bài Celtic Cross rút gọn (6 lá)

1. Kinh nghiệm trong quá khứ

2. Hiện tại của bạn

3. Tương lai gần

4. Các yếu tố tương lai

5. Điều tốt nhất bạn nên hy vọng

6. Kết quả

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com