Trải bài Cánh chim

1 – 2. Bạn đang như thế nào?

3. Bằng cách nào bạn đến được nơi mình muốn

4. Nơi bạn đang hướng về 

5. Điều bạn sẽ tìm thấy trên đường đi

6 – 7. Điều bạn sẽ học được

8. Chuyến đi sẽ kết thúc như thế nào

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com