Trải bài căn bệnh

1 – 2. Bản chất của áp lực hay căn bệnh hiện tại

3 – 4. Nguyên nhân của áp lực hay căn bệnh hiện tại

5 – 6. Ai hay điều gì có thể giúp bạn

7 – 8. Kết quả hay hướng giải quyết

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com